Foto: Marit Hommedal / NTB
Foto: Marit Hommedal / NTB

Grytten: Du kan ikke vedta hva bonden skal tjene

3. oktober 2022

Grytten-utvalget, som har fått i oppdrag å utrede bøndenes inntekt, har lagt fram sin rapport. De foreslår endringer i sektorregnskapet for landbruket.

Mandag la Grytten-utvalget for måling av inntekt i jordbruket fram resultatet av arbeidet de har gjort det siste året.

Utvalget, som er ledet av Ola Grytten, foreslår blant annet endringer i den såkalte totalkalkylen, som er et sektorregnskap for jordbruket.

Utvalget presenterer også nye beregninger av bøndenes inntekter.

Fire konklusjoner

Avisen Nationen oppsummerer konklusjonene fra rapporten i disse punktene:

* Utvalget vil modifisere totalkalkylen som Budsjettnemnda for landbruket legger fram årlig, så den blir mer i tråd med standard regnskapsoppsett.

* De vil bruke resultat før skatt som det relevante resultatmålet og ikke skille mellom resultatets vederlag til arbeid og egenkapital.

* Bruke gårdsregnskap (skattedata) for å gi uttrykk for variasjon i utnytting av inntektsmulighetene i næringa.

* «Hybridmodellen» som kombinerer den modifiserte Totalkalkylen med skattedata som grunnlag for nivåsammenligning.

Grytten: Bønder er ikke lønnstakere

I Hurdalsplattformen har regjeringen vedtatt at bønder skal ha samme inntketsmuligher som andre grupper. På pressekonferansen understreket utvalgsleder Grytten at de mener bønders inntekt ikke kan sammenlignes direkte med lønnstakeres inntekt.

– En bonde er ikke en lønnstaker, men en som driver selvstendig næringsdrivende. Da må vi se på det ut fra prinsippene som gjelder for andre næringsdrivende, sa han på pressekonferansen.

– Næringsdrivende opererer i et marked, og du kan ikke vedta hva de skal tjene. Mens en lønnstaker får sin lønn, sa han videre.

I det siste har landbruket vært rammet av en kraftig kostnadsvekst, og i pressekonferansen understreket Grytten at utvalget har drøftet inntektsmål prinsipielt uavhengig av gode og dårlige tider.

 

(©NTB)

[email protected]