Rundballpressing
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Grovfôrkostnader i melkeproduksjon

1. april 2018

Statistikk fra TINE Mjølkonomi for 2016, som ble offentliggjort rett før påske inneholder mange interessante tall. Landbruk24 har spesielt sett på grovfôravlinger og grovfôrkostnader. I gjennomsnitt høstes det 488 FEm grovfôr pr . dekar til en kostnad på 3,71 kr pr FEm på de 1064 gårdene som er grunnlaget for statistikken. Det er viktig å understreke at vederlag til eget arbeid ikke er med i kostnadene.

Gjennomsnittsavling pr dekar: 488 FEm
Det er store variasjoner mellom de forskjellige sonene når det gjelder avlingsnivå.

Sone A : 779 FEm pr dekar
Sone B: 560 FEm pr dekar
Sone C: 497 FEm pr dekar
Sone D: 446 FEm pr dekar
Sone E: 396 FEm pr dekar
Sone F: 452 FEm pr dekar
Sone G: 343 FEm pr. dekar

I sone H, I og J er det for få bruk med, til at det kan brukes til sammenligning.

Grovfôrkostnader
Gjennomsnitt: 3,71 kr/ FEm
Også når det gjelder grovfôrkostnadene er det store variasjoner mellom sonene.

Sone A: 2,80 kr/FEm
Sone B: 3,18 kr/FEm
Sone C: 3,51 kr/FEm
Sone D: 4,18 kr/FEm
Sone E: 3,86 kr/FEm
Sone F: 4,00 kr/FEm
Sone G: 4,16 kr/FEm

Verdt å merke seg at grovfôrkostnadene er høyest i sone D, som omfatter det meste av Vestlandet.

Landbruk24 er så gammeldags at vi opererer med FEm enda, i rapporten fra TINE Mjølkonomi er det brukt MJ (Mega Joule). En FEm tilsvarer 7,075 MJ.

Kilde: Tine Medlem