Innhøsting av gulrot
Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Grøntprodusenter kan nå søke om opplæringstilskudd

31. mai 2021

Grøntprodusenter kan nå søke Landbruksdirektoratet om tilskudd til opplæring av arbeidskraft for sesongen 2021. Regjeringen har foreslått å sette av 40 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til foretak i grøntnæringen som har ansatt nye sesongarbeidere i 2021.

Landbruksdirektoratet forvalter ordningen og har utviklet et elektronisk søknadsskjema med innlogging via Altinn. Produsenter av grønnsaker, frukt, bær eller poteter kan nå søke. 

– På grunn av pandemien kan ikke behovet for arbeidskraft i grøntsektoren dekkes med utstrakt import av utenlandsk arbeidskraft denne sesongen. Hensynet til behovet for arbeidskraft må vurderes opp mot smittesituasjon og vi må forholde oss til de strenge generelle føringene norske myndigheter gir, sier Jørn Rolfsen, administrerende direktør i Landbruksdirektoratet. – Tilskudd til opplæring er en håndsrekning til grøntprodusenter som vil lære opp arbeidstakere som allerede er i landet. Vi håper at tiltaket vil ha positiv effekt også på lengre sikt, ved at flere kan få sin første arbeidserfaring i landbruket og bli inspirert til å fortsette. 

Det er Landbruksdirektoratet som fatter vedtak og utbetaler tilskudd. 

– Vi må ta et viktig forbehold. Landbruksdirektoratet kan naturlig nok ikke utbetale tilskudd før revidert nasjonalbudsjett er behandlet av Stortinget og vi har fått tildelt tilskuddsmidlene, sier Rolfsen.  

Mer om tilskuddet    

Den nye arbeidstakeren må ha behov for opplæring, og kan ikke ha vært ansatt hos foretaket tidligere. Vedkommende må ha lovlig opphold i Norge og kan ikke ha kommet til landet på bakgrunn av forskrift om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene.

Tilskuddet er på kr 6 500 per arbeidstaker som oppfyller vilkårene.

Søknad om tilskudd kan sendes til Landbruksdirektoratet når minimum arbeidsperiode er gjennomført, og senest innen 15. november 2021. Minimum arbeidsperiode er to ukers fulltidsstilling innenfor den produksjonen der arbeidstakeren har fått opplæring.

Du finner mer informasjon om ordningen her.

Regelverket for ordningen finner du i midlertidig forskrift om tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid i grøntnæringen.

Kilde: Pressemelding fra Landbruksdirektoratet