Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Grøntprodusentene samler seg om næringspolitikken

8. mai 2023

Grøntnæringa samler seg i arbeidet med myndighetskontakt og næringspolitikk, gjennom en ny samarbeidsavtale mellom Gartnerhallen, Nordgrønt og Produsentforeningen 1909.

Gartnerhallen SA, Nordgrønt SA og Produsentforeningen 1909 samler norske grøntprodusenter, og har til felles målsetting å øke salg og produksjon av norske grønnsaker, frukt, bær og poteter. Nå vil de tre aktørene inngå en samarbeidsavtale om myndighetskontakt og næringspolitikk.

Formålet er å styrke grøntprodusentenes representasjon og påvirkning ved å samarbeide om næringspolitiske innspill, myndighetskontakt, ressurser og ekspertise, og å skape en sterkere samlet stemme for grøntprodusentene.

– Vi opplever at både marked og myndigheter ønsker mer norsk grønt, og det er viktig at vi som samlet grøntnæring bidrar til å løfte norsk grøntproduksjon i tråd med omforente mål og i samspill med myndighetene, sier Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen SA.

Foto: Lars Opstad

Samler hele produsentmassen i den norske grøntnæringa.
De tre aktørene vil framover koordinere og samarbeide om aktiviteter knyttet til myndighetskontakt og dialog med faglag og andre bransjeaktører.

Det inkluderer både overvåking av lov- og reguleringsutvikling som påvirker grøntprodusentene, utvikling av felles posisjoner og anbefalinger for beslutningstakere og deltakelse i konsultasjoner med myndighetene på områder som berører norske grøntprodusenter.

– I tillegg er det viktig for oss å dele løpende informasjon mellom partene om aktuelle problemstillinger, næringspolitisk arbeid og myndighetskontakt. Gjennom samarbeidet samler vi hele produsentmassen i den norske grøntnæringa, og vi er trygge på at det vil gi oss en sterkere samlet kraft i dette viktige arbeidet, sier Eilif Due, styreleder i Nordgrønt SA.

Foto: Nordgrønt

Vil ta større plass i det landbrukspolitiske ordskiftet

De tre aktørene har allerede samarbeidet i flere sammenhenger de siste årene for å styrke grøntprodusentenes rammevilkår, blant annet i forbindelse med strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus, og senest gjennom et felles innspill til årets jordbruksforhandlinger.

– Norske grøntprodusenter mottar lite budsjettmidler over jordbruksavtalen, som kan ha bidratt til at vi tradisjonelt har tatt liten plass i det politiske ordskiftet. Gjennom det nye samarbeidet er vi rustet for å ta en større rolle, og sikre rammebetingelser for fortsatt vekst, sier Hans Albert Huseby, styreleder i Produsentforeningen 1909.

Foto: Privat

Ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid

Gartnerhallen SA vil være ansvarlig for å koordinere og implementere aktivitetene.

Øvrige deler av selskapenes virksomhet, inkludert produksjonsplanlegging, markedsaktiviteter, medlemskontakt og økonomi, omfattes ikke av samarbeidet og vil fortsatt skje i regi av det enkelte selskap.

Gartnerhallen SA, Nordgrønt SA og Produsentforeningen 1909 ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid for å styrke grøntprodusentenes stemme og påvirkning på området næringspolitikk og myndighetskontakt.

Kilde: Pressemelding fra Gartnerhallen SA, Nordgrønt SA og Produsentforeningen 1909