Foto: Gartnerhallen

Grøntnæringa vil bedre forholdene for sesongarbeidere

21. september 2020

En samlet grøntnæring tar grep etter sommerens medieoppslag om lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sesongarbeidere. Vil innføre obligatorisk arbeidsgiverkurs, og fraråder bruk av bemanningsselskaper.

I løpet av sommeren har medier som VG og FriFagbevegelse omtalt kritikkverdige lønns- og arbeidsvilkår for sesongarbeidere hos norske bærprodusenter, etter varsel fra arbeidstakere eller som følge av tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Nå tar en samlet næring grep, og utvikler et nytt arbeidsgiverkurs som skal bidra til å hindre feil og regelbrudd.

– Etter sommerens oppslag innfører vi et obligatorisk arbeidsgiverkurs for bærprodusenter. Det skal ikke være tvil om hvordan arbeidsforhold skal bli håndtert. Alle som kommer til næringen for å jobbe skal møte gode arbeidsforhold, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Administrerende direktør i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen, er tydelig på at ryddige lønns- og arbeidsforhold for sesongarbeidere er noe alle parter er tjent med:

– Dette er viktig av hensyn til rekruttering, det er viktig for å ivareta god kontinuitet i arbeidsstokken og ikke minst er det viktig for at forbrukeren skal kunne ha tillit til at norske grøntprodukter er produsert på en god måte, sier Morthen.

Næringen jobber sammen

Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund, Norsk Landbruksrådgiving med flere, jobber nå sammen for å utvikle det nye kurset for grøntprodusenter.

– Alle aktører i og rundt grøntnæringen må jobbe sammen for å bistå produsentene med kunnskap og veiledning for å sikre gode arbeids- og lønnsforhold. Vi vil også bidra med råd og hjelp for å forhindre eventuell usikkerhet rundt gjeldende regelverk eller minstelønnssatser. Et felles kompetanseløft for bonden som arbeidsgiver er ett viktig tiltak, sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund.

Kurset vil omhandle blant annet arbeidsavtaler, lønnsberegning, arbeidstidsregistrering, regler for innkvartering og håndtering av eventuelle konflikter. De første kursene vil bli gjennomført vinteren 2020/2021.

Fraråder bruk av bemanningsselskaper

Flere av sommerens oppslag viser at kritikkverdige forhold ofte kan ha utspring i bruk av bemanningsbyråer eller underleverandører, hvor selve arbeidsgiveransvaret ikke ligger hos bonden.

– På generelt grunnlag fraråder derfor vi i Gartnerhallen våre medlemmer å bruke slike bemanningsbyråer. Selv om arbeidsgiveransvaret er satt bort til noen andre, vil bonden som oppdragsgiver fortsatt bære et betydelig ansvar. De som eventuelt benytter seg av underleverandører må sette seg svært godt inn i hva dette ansvaret innebærer og følge tett opp gjennom kontroll og dokumentasjon, sier Morthen.

Kilde: Felles melding fra Bondelaget, Gartnerhallen og Gartnerforbundet.