Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Godt resultat for Felleskjøpet Agri

16. februar 2021

Felleskjøpet Agri konsern leverer ett av sine beste resultater i 2020. Det gjør at det er satt av 80 millioner kroner til bonus for medlemmene.

Konsernet Felleskjøpet Agri økte omsetningen i 2020 til 17,3 milliarder kroner mot 16,2 milliarder kroner året før. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på 1 milliard kroner i 2020, en økning fra 730 millioner kroner i 2019. Det er rekord for Felleskjøpet. Driftsresultatet endte på 621,6 millioner kroner i 2020, opp fra 371,8 millioner kroner året før. Resultat før skatt ble 368,8 millioner kroner i 2020.

-2020 ble naturlig nok et år preget av korona. Som alle andre ble vi påvirket av smitteverntiltakene i samfunnet, og vi har lagt ned en stor innsats for å ta vare på egne ansatte og sikre vår drift gjennom året. Konsernet, og landbruket i sin helhet, har klart seg godt gjennom pandemien. Felleskjøpet har lyktes med å sikre livsviktige leveranser til landets matproduksjon i hele 2020, og gode resultater bidrar til at vi kan investere ytterligere i norsk landbruk, sier konstituert konsernsjef Terje Johansen.

Fremgang innen landbruk og solid drift i tøft maskinmarked

Landbruksvirksomheten i konsernet har sterke markedsposisjoner. Gjennom 2020 har lønnsomheten knyttet til kraftfôr, korn og plantekultur bedret seg som følge av god drift.

-Vi har lyktes med å bedre kjernedriften vår og med godt markedsarbeid i landbruksvirksomheten opplever vi en økning i driftsresultat mot fjoråret på dette området. Totalmarkedet for traktor har derimot vært utfordrende med et fall på rundt 20 prosent, og vi er ikke fornøyde med vår andel. John Deere skal være markedsleder i Norge. Samtidig har vi god fremgang på ettermarked, noe som har bidratt til at divisjonen totalt sett har bedret sitt driftsresultat, sier Johansen. 

Solide resultater i detaljhandelen

Felleskjøpet har en utstrakt detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige med over 100 butikker i hvert land. Omsetningen alene innen detaljhandelen i konsernet har økt med 733 millioner kroner mot 2019, og bidrar sterkt til konsernets resultat. Fremgangen har vært god i begge land med en vekst i omsetning på 13 prosent i Granngården i Sverige og 8 prosent i Felleskjøpets butikker i Norge. Driftsresultatet for detaljhandel samlet i Norden har forbedret seg med 108 millioner kroner.

– Resultatene kommer som følge av bedret butikkdrift gjennom flere år, og investeringer i våre netthandelsløsninger. Vi ser også en korona-effekt ved at kundene har brukt mer penger i hjemlandet gjennom sommerhalvåret enn tidligere, kombinert med at interessen for hage og dyrking generelt har økt i befolkningen. Netthandelen har også fått drahjelp av koronasituasjonen, og har ført til at omsetningen i våre nettbutikker økte med over 40 prosent i både Norge og Sverige i 2020, sier Johansen.

Cernova og Nelson Garden leverer sterke bidrag

Felleskjøpet Agri konsern har en rekke datterselskaper i tilstøtende markeder. Cernova og Nelson Garden leverer gode resultater i 2020. Nelson Garden økte sin omsetning fra 430 millioner i 2019 til 569 millioner kroner i 2020, noe som gir et resultat før skatt på 23 millioner kroner. Cernova, som står bak Møllerens, Mesterbakeren og Norgesbakeriene, hadde en omsetning på 2,1 milliarder kroner i 2020 og leverer et resultat før skatt på 92 millioner kroner.

Felleskjøpets egenkapitalandel er ved utgangen av 2020 på 36,3 prosent, noe som er en økning på 3,1 prosentpoeng fra 2019.

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern

(Mill. kroner)

2020

2019

Driftsinntekter

17 282

16 176

Driftsresultat

621,6

371,8

Resultat før skatt

368,8

119,6

Resultat etter skatt

305,0

53,7

Kilde. Pressemelding fra Felleskjøpet Agri.