Epler på tre
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Gode frukt, bær og grønnsaksavlinger i 2017

8. mai 2018

Til tross for vanskelige værforhold ble det stor produksjon av grønnsaker, frukt og bær i fjor. Det ble høstet 200 000 tonn grønnsaker totalt på friland (169 400 tonn) og i veksthus( 30 700 tonn). Dette er 15,8 prosent mer enn gjennomsnittet for de siste fem år. Total fruktavling ble på 14 763 tonn, noe som er 21,4 prosent over snittet for 2013-2017. Forholdsvis størst produksjon ble det for bær med 12 293 tonn, som er hele 36,8 prosent større produksjon enn gjennomsnitt for den siste femårsperioden. Dette kommer fram i hagebruksstatistikken som SSB la fram i dag.

Det foreligger også tall for gjennomsnittsavlinger pr. dekar for de ulike produksjonene, men der har vi ikke tilgang til sammenligningstall for tidligere år. Nedenfor følger en oversikt over areal, avling og total produksjon i 2017.

Kultur            Dekar      Kg/dek   Total produksjon
Eple               13 791         918          12 664
Pærer                608          411              250
Plommer        4 308         279             1201
Moreller         1 393          411                573
Kirsebær           444          107               48
Solbær            2 872         242              695
Jordbær        15 364        552              8482
Bringebær      4 052        738              2990

Blomkål         5 558       1 487            8 264
Sommarkål   1 293        3 049           3 942
Haust-
og vinterkål   3 494      4 280           14 953
Rosenkål        2 347         760              1 783
Kinakål           1 093      2 561              2 813
Brokkoli         3 980        828              3 295
Kålrot              4 569      2 663            12 168
Gulrot            14 761       3 182            46 975
Purre               1 434       2 012              2 886
Raudbeter      1 443       4 188               6 045
Kepaløk          8 780      2 647             23 241
Knollselleri     1 307       2 142               2 800
Sylteagurk         815       2 827              2 305
Isbergsalat      5 112        2 308            11 800
Annen salat
på friland        5 066       2 944             14 912

Grønsaker
fra veksthus    Antall m2      Kg pr m2     Produksjon
Agurk i
veksthus             277                      56              15 382
Tomat i
veksthus             328                     32              10 573
Hode-
/rotsalat
i veksthus            94                      42                3 909

Tar også med tallene for potet for å få full oversikt over grøntsektoren. Det ble produsert 315 000 tonn poteter, det er 4,6 prosent mindre enn gjennomsnittet for de siste 10 år. Gjennomsnittsavlinga for poteter var på 2 689 kg pr. dekar.