Ingunn Midttun Godal
Foto: Mattilsynet

Godal:- Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten

12. desember 2019

– Det er vanskelig å si hvor lang tid det kommer til å ta for å gjenopprette tilliten til Mattilsynet. Det er viktig å se på hvordan vi kan bli bedre, så er det opp til omgivelsene å vurdere når vi har gjenopprettet tilliten, sier tilsynets administrerende direktør Ingunn Midttun Godal til NTB.

Torsdag morgen var hun kalt inn på teppet av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) etter at en granskningsrapport som ble lagt fram tirsdag av KPMG, konkluderte med at Mattilsynet ikke har gode nok systemer og rutiner i forbindelse med tilsyn.

Rapporten ble bestilt etter at tilliten til Mattilsynet den siste tiden har blitt svekket etter at det ble avdekket alvorlige feil i forbindelse med tilsyn hos en pelsbonde og hos en lakseoppdretter.

– Enkelttilfeller hvor vi må bli bedre

– Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten, og jeg har umiddelbart tatt tak for å gjennomføre forbedringstiltak, sier Godal.

Hun er nå inne i sin fjerde uke som direktør for Mattilsynet etter at tidligere direktør Harald Gjein i mai trakk seg som følge av tillitskrisen.

I rapporten peker KPMG blant annet på at hovedkontoret har store utfordringer med å fortolke regelverket og formidle dette til inspektørene og dem de er på tilsyn hos. Inspektørene melder også om at det er lite kontroll med hvordan tilsynene blir gjennomført.

– Hvordan kan bønder ha tillit til at vedtakene Mattilsynet gjennomfører hos dem, er riktige, etter at alle disse manglene er påpekt?

– Denne rapporten er ikke en faglig vurdering av hver enkelt sak eller hvert enkelt vedtak, svarer Godal.

– Men dere vil jo gjennomføre tilsyn før alle forbedringstiltakene er på plass, så hvordan kan bønder da ha tillit til at inspektørene ikke har tolket regelverket feil?

– Denne rapporten handler primært om Mattilsynet som organisasjon og system, og måten vi jobber på generelt. I rapporten står det at næringene generelt er fornøyd når Mattilsynet er på tilsyn. Så er det noen enkelttilfeller hvor vi må bli bedre.

Nytt møte tidlig neste år

Bollestad sier at hun vil følge opp Mattilsynet i tiden fremover for å sikre at de følger opp arbeidet med å forbedre seg på punktene de har fått kritikk på i rapporten.

– Dette har de ikke lang tid på. Jeg vil allerede tidlig neste år be om et nytt møte for å høre hvordan det går. Hvis de bruker lang tid, ødelegges tilliten til Mattilsynet enda mer, sier Bollestad.

– Har Landbruksdepartementet som eier fulgt Mattilsynet godt nok opp når det har oppstått så store problemer der?

– Jeg forstår spørsmålet, men det har vært en rekke møter mellom departementet og tilsynet siden 2017 om forvaltning og system. Jeg vil ikke kritisere mine forgjengere for arbeidet de har gjort. Nå har vi tatt tak i dette og vil følge det tett opp fremover. Vi er avhengige av å ha et Mattilsyn som har tillit i befolkning og næring.

Ser på enkeltsaker senere

Mat- og landbruksministeren sier til NRK at det kan bli aktuelt å se på enkeltsaker senere, men at det nå handler om å få gode rettssystemer på plass slik at det ikke skjer flere hendelser slik som pelsdyrbonden Lauvås opplevde.

– Rapporten konkluderte med at slik det har vært praktisert, kan ha gått ut over rettssikkerheten til tilsynsobjektene. Er det aktuelt å gå gjennom saker fra tidligere?

– Det kan godt være, men det er ikke der vi er nå. Det er kjempeviktig at folk har fått god rettsbehandling i dette, men da er det først viktig å ha systemer slik at det ikke skjer nye ting. Nå skal vi få til et Mattilsyn som enkeltpersoner og samfunnet har tillit til, sier Bollestad til NRK.

Les mer hos NRK her

NTB-Anders R. Christensen