Hveteåker
Illustrasjonsfoto

God tilgang på norsk korn.

18. mars 2020

Norske Felleskjøp har i dag lagt fram en oppdatert prognose for tilgang og forbruk av korn og karbohydratråvarer til industrien. Den viser små endringer fra novemberprognosen. Den viser en samlet avling av korn og oljefrø i 2019 på 1 290 000 tonn korn, som er 13 prosent høyere enn snittet for de siste  5 år. 

Se hele prognosen her

Matkorn

Det ble produsert 218 000 tonn matkveite i fjor, men på grunn av at en for stor del var i klasse 4 og 5 er det kun 170 000 tonn som kan brukes denne sesongen. 5 000 tonn matkveite blir overlagret til neste år, mens 43 000 tonn i klasse 5 planlegges omdisponert til dyrefôr.

Dette gir følgende importbehov for matkorn. Det meste av dette er allerede importert.

<


Kraftfôrråvarer

Det er beregnet et lavere kraftfôrsalg enn de to foregående sesongene, da tørken førte til et unormalt høgt forbruk.

Det ble produsert 1 066 000 tonn fôrkorn i fjor. Dette gir et behov for å importere knappe  300 000 tonn karbohydratråvare. En stor del av dette er også allerede importert.

Når det gjelder protein til kraftfôr har vi lav sjølforsyning, i 2019 er det prognosert en produksjon på 20 000 tonn  erter, oljefrø og åkerbønner.

Her er en oversikt over forbruk av proteinråvarer de siste årene, i 2019 var forbruket lavt fordi kornet i tørkeåret 2018 inneholdt mye protein. I 2020 ser ut til å bli et normalår.

Kilde: Norske Felleskjøp.