Hveteåker
Illustrasjonsfoto: F. Meyer.

God kornavling, for lite matkorn av “middels” kvalitet

16. november 2020

Siste prognose fra Norske Felleskjøp viser at vi får ei kornavling på 1 240 000 tonn, det er like mye som i fjor . Det er betydelig mer bygg og havre enn ifjor, mens det er mindre kveite. I og med at det er uvanlig stor tilgang på matkveite i klasse 1, vil det bli behov for overlagring av en del matkveite, mens overskuddet av matkveite i klasse 5 vil bli omdisponert til fôr.

 


Rekordstor byggavling

Det beregnes at byggavlinga blir på 606 000 tonn, det er ikke registrert større byggavling de siste 17 åra.

Uvanlig klassefordeling av matkveite

Tilgangen av matkveite er i svært stor grad konsentrert om dei sterkaste og dei svakaste glutenprofilane (klasse 1 og klasse 5). Det er liten tilgang av matkveite i klasse 2 – 4. Dette er ein situasjon som er ulik det som har vore vanleg. Både klasse 1 og klasse 5 er svært dominert av ein sort i kvar klasse som har gitt gode resultat for dyrkarane. Kvalitetsmessig gir Mirakel i klasse 1 ei god råvare, medan Ozon i klasse 5 har synt seg å vere vanskeleg å bruke. Det store kvantumet i klasse 1 gjer det sannsynleg at vi vil ha eit overskott av denne etter sesongen. For klasse 1 er situasjonen at forbruket blir svært lågt, skriver Sindre Flø i Norske Felleskjøp i en kommentar til prognosen

Forbruket av matkveite er påverka av koronapandemien både i den førre og i den inneverande sesongen. Meir heimebaking har flytta ein del av etterspørselen frå industrimjøl til butikkmjøl. Kveitemjølet vi kjøper i butikk inneheld mindre matkveite i klasse 1, på grunn av at heimebakaren ikkje har dei same krava til kveitemjølet som industribakaren. Og på grunn av at matkveite i klasse 1 er dyrare enn matkveite i klasse 5, skriver Flø

Dette fører til at det blir et importbehov på 102 000 tonn matkorn, og andelen norsk matkorn vil bli omlag 69 prosent.

Fôrkorn

Den er tilgang på omlag 1 million tonn norsk fôrkorn, det gir et omportbehov på 360 000 tonn.

Kilde: Norske Felleskjøp.