Jon Ansten Johansen
Skjemdump fra You Tube

God agronomi, gir god økonomi og er klimavennlig

15. oktober 2020

-God agronomi gir god økonomi, samtidig som det er klimavennlig, det sa melk og kornbonde Jon Ansten Johansen, på lanseringen av landbrukets klimakalkulator i dag. Kalkulatoren skal gjøre det mulig for bonden å beregne klimagassutslipp på egen gård.

Hvis du driver med korn, melk eller gris kan du logge inn og prøve kalkulatoren her

I dag ble landbrukets klimakalkulator lansert, med innlegg fra både statsråd, statssekretær og ledere i forskjellige landbruksbedrifter, som alle hadde store forventninger til kalkulatoren.

Det viktigste budskapet kom fra bonden Jon Ansten Johansen, han driver med melk og kornproduksjon i Kråkstad i Akershus. – Heldigvis er det slik at god agronomi også er god økonomi, det å gjøre ting optimalt på gården er alfa og omega i dette prosjektet. Gode klimatiltak er god økonomi fastslo bonden.

En samlet næring står bak

Prosjektleder Tony Barman understreket det viktige i at ei samlet næring står bak denne satsingen, bedrifter som til daglig er harde konkurrenter har gått sammen om en felles løsning. Han understreket at løsningen ikke er perfekt på nåværende tidspunkt, men Norge er i teten i klimaarbeid på gårdsnivå i hele verden, og det aller beste vi er bedre enn svenskene, avsluttet Barman som selv er svensk.

Vi skal produsere minst like mye

Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn avsluttet sitt innlegg med en presisering som mange kan slutte seg til.  -Vi skal ikke drive symbolpolitikk der kutt i utslipp en plass fører til økt utslipp en annen plass, alt vi gjør må ha netto nytte. Vi skal  ha  næringsvirksomhet i Norge enten det handler om prosessindustri eller jordbruk, men vi skal gjøre det grønnere enn i dag. Vi skal kutte utslippene, men produsere minst like mye og av like høy kvalitet som i dag, sa Rotevatn.

Se opptak av lanseringen her