Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Gjødselprisene 30 prosent høyere enn i fjor

5. juli 2021

Felleskjøpet Agri som er den største aktøren i det norske gjødselmarkedet har nå inngått avtaler for fullgjødsel (NPK) for 2. halvår. Prisøkningen er omtrent 30 prosent sammenlignet med fjoråret. Hvis dette prisnivået holder seg fram til neste vekstsesong vil det utgjøre ca. 500 millioner i økte kostnader for norsk jordbruk.

-Prisøkningen fra juli 2020 til 2021 på de vanlige NPK-produktene er på om lag 30 prosent. Dette gjenspeiler økningene som har vært denne våren og prisjusteringen som kom 1. juni i år, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Skjennald i Felleskjøpet Agri, til Landbruk24. 

-På gjødsel til poteter og grønnsaker (klorfri gjødsel) er den prosentvise prisøkningen lavere (ca halvparten av hva som er tilfellet på NPK-produktene.) opplyser Skjennald.

-Prisene som nå er avtalt gjelder ut året, sier Skjennald.

Prisen på nitrogengjødsel fastsettes månedsvis, men den har økt kraftig de siste månedene.

En halv milliard i økte kostnader
I 2020 er det beregnet at norske bønder kjøpte gjødsel for omlag 1 750 millioner kroner. Hvis økningen på ca 30 prosent blir gjeldende helt fram til neste vekstsesong vil det utgjøre over en halv milliard i økte kostnader for norske bønder.