Kyr på beite
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Gjennomsnittsbonden tjente 200000 kroner på jordbruk i 2017

4. mars 2019

Gjennomsnittsbonden hadde en næringsinntekt fra jordbruk på 200 600 kroner i 2017, det viser statistikken som SSB la fram i dag. Det er 10 000 mer enn i 2016. Det er enorme forskjeller mellom produksjoner og fylker. Melk og storfekjøttbønder hadde størst næringsinntekt med 464 000 kroner, mens sauebøndene ligger nederst med 84 400 kroner i gjennomsnittlig næringsinntekt. Bøndene i det tidligere Nord-Trøndelag tjente mest på jordbruk i 2017 med 252 700 kroner, lavest næringsinntekt var det i Telemark med 105 900 kroner.

Driftsform

Melk og storfekjøtt:  464 000
Svin og fjørfe:            451 600
Blanda husdyrprod: 419 200
Melkeproduksjon:    400 200
Blanda planteprod.  347 700
Hagebruksvekster:   294 800
Komb. plante og
husdyrproduksjon:   255 700
Storfekjøttprod:        156 900
Kornproduksjon:      116 500
Sau:                               84 100

Statistikken er basert på hvilken næringskode som er registrert på de enkelte bruk, og det trenger nødvendigvis ikke stemme med dagens produksjon.
Det er også viktig å merke seg at det er veldig stor forskjell i hvor mye arbeid som er lagt ned i de forskjellige driftsformene.

Fylkesoversikt

Østfold 233 900
Akershus og Oslo 211 100
Hedmark 251 000
Oppland 195 200
Buskerud 157 000
Vestfold 224 500
Telemark 105 900
Aust-Agder 136 400
Vest-Agder 141 700
Rogaland 247 700
Hordaland 107 000
Sogn og Fjordane 166 000
Møre og Romsdal 192 200
Sør-Trøndelag (-2017) 206 200
Nord-Trøndelag (-2017) 252 700
Nordland 248 600
Troms – Romsa 220 100
Finnmark – Finnmárku 212 500

 

Renteutgifter og gjeld
——————————————————— Renter          Gjeld

Korn og oljevekster 52 400 1 774 000
Øvrige jordbruksvekster 48 700 1 604 000
Hagebruksvekster 71 900 2 511 000
Storfe mjølkeproduksjon 85 600 2 730 000
Storfe kjøttproduksjon 68 300 2 173 000
 Mjølk- og kjøttproduksjon 107 500 3 522 000
Sau 41 200 1 254 000
Øvrige grovfôretende dyr 64 900 1 985 000
Svin og fjørfe 156 700 5 084 000
Blanda planteproduksjon 83 900 2 854 000
Blanda husdyrproduksjon 173 000 5 869 000
Plante- og husdyrproduksjon 77 400 2 629 000

 

Artikkelen oppdateres

Kilde: SSB