Foto: Erik Thallaug.
Foto: Erik Thallaug.

Gimming: -Skuffet over at vi ikke ble enige om felles krav

24. april 2023

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kom ikke til enighet om et felles krav inn i årets jordbruksoppgjør. – Jeg er skuffet og lei meg over at vi ikke kan stå samlet om et felles krav. Når situasjonen er oppstått, så skal Bondelaget ta ansvar og gjøre vårt for en best mulig løsning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

– Det en sterk kraft i kravet når vi bønder står samla. Det har vært Bondelagets utgangspunkt og det vi har jobbet for å få til, sier Gimming som er jordbrukets forhandlingsleder.

I ettermiddag ble det klart at etter flere møter med gjennomgang av de to faglagas posisjoner kom de ikke til enighet om felles krav. Det har aldri tidligere skjedd i jordbruksforhandlingenes historie siden Hovedavtalen ble inngått i 1950. Staten har pekt på at Norges Bondelag alene skal forhandle på vegne av bøndene i årets forhandlinger. Ifølge Hovedavtalen har de denne muligheten når jordbrukets organisasjoner ikke kan opptre som én part.

–Det er en helt ny situasjon. Vi er beredt til å ta denne jobben på vegne av hele landbruket. Det viktigste for Bondelaget nå er å få på plass et best mulig jordbruksoppgjør for norske bønder. Det skal vi jobbe hardt framover for å få til, sier Bjørn Gimming.

Norges Bondelag skal om planlagt levere kravet i årets jordbruksforhandlinger onsdag 26. april. Staten skal etter planen komme med sitt tilbud 5.mai.

– Da starter forhandlingene med staten. Vi skal jobbe hardt for å få et betydelig inntekstløft som er viktig for at bønder skal ha tro på framtida, sier Bjørn Gimming.

Kilde: Norges Bondelag