Kalver som venter på mat
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Geno om dyrevelferdssaken på Nrk

25. mars 2018

Geno er kjent med at en av våre ansatte har mistet rettigheten til å drive husdyrproduksjon grunnet dårlig husdyrhold og manglende oppfølging av pålegg om forbedringer. Besetningen er nå hentet av Mattilsynet.

Vedkommende som har mistet rettigheten til å drive husdyrproduksjon, jobber som inseminør i Geno. Adm. dir i Geno, Sverre Bjørnstad sier saken er svært uheldig for husdyrnæringa:

– Dette er definitivt i konflikt med det Geno står for. Geno har god dyrevelferd som en av sine grunnpilarer og selv om Geno ikke er en direkte part i denne saken, ser vi meget alvorlig på saken. Dårlig dyrehold er uakseptabelt, sier Bjørnstad.

Bjørnstad sier at de som arbeidsgiver ikke har vi vært formelt informert og at de kun er kjent med denne saken via media. Geno har ikke registrert klager på vedkommendes jobb som inseminør.

– Geno ser svært alvorlig på dyrevelferdssaken, men vi understreker at den som sak håndteres av Mattilsynet. Vi vil gjøre nødvendige oppfølginger overfor medarbeideren det gjelder. I våre etiske retningslinjer har vi dyrevelferd som et spesielt punkt med krav til høg aktsomhet blant egne ansatte, sier Bjørnstad.

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 9 000 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden og selskapet eksporterer til over 30 land.

Kilde: Pressemelding fra Geno