Gaupe
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Gaupekvotene oppfylt

9. april 2018

Det ble felt 44 gauper under kvotejakta fra 1. februar til 31. mars i regionene Oppland, Midt-Norge og Vest-Norge.  I Midt-Norge ble det skutt 29 av 31 gauper i området som var kvoteregulert. I Oppland ble de 7 gaupene på kvoten felt. I tillegg ble det felt 8 gauper i det kvotefrie jaktområdet på Vestlandet.

– Lave bestander i flere deler av landet førte til at det ble åpnet for jakt i færre regioner enn tidligere. I de regioner hvor det ble åpnet for kvotejakt har kvoten i stor grad blitt oppfylt, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

I år ble det kun åpnet for jakt i rovviltregionene Oppland, Midt-Norge og Vest-Norge. I Oppland og Midt-Norge ble åpnet for kvotejakt. I Vest-Norge har ikke myndighetene noe mål om en gaupebestand, og dermed ble det åpnet for kvotefri jakt i denne regionen.

I fjor sommer ble gaupebestanden i Norge beregnet til å være på rundt 330 dyr