Foto: Gorm Kallestad / NTB
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Gartnerhallen får ikke behandlet anke i høyesterett

11. juli 2021

Gartnerhallen får ikke fremmet sin anke til Høyesterett, etter at retten kom til at KPMG ikke kunne lastes for et underslag på 49 millioner kroner.

Det går fram i en beslutning fra Høyesteretts ankeutvalg som kom tirsdag denne uken, skriver Nationen.

Gartnerhallen anla sak mot KPMG etter at det ble avdekket at to personer, en bonde og en tidligere regnskapssjef i Gartnerhallen, hadde underslått drøyt 49 millioner kroner over en tiårsperiode. Begge er dømt til lange fengselsstraffer. Underslaget ble oppdaget i 2017.

Både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett ble KPMG frifunnet. Nå er det klart at Høyesterett nekter anken fremmet.

Gartnerhallen krevde 35 millioner kroner i erstatning fra KPMG. De har allerede fått inn 15 millioner kroner fra konkursboet til den dømte bonden.

KPMG har bestridt at de har handlet i strid med god revisjonsskikk og mener at det er styret i Gartnerhallen som er ansvarlig, ettersom det er styret som har ansvar for internkontroll, ikke revisor.

(©NTB)