Sauer på beite
Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Går inn i sesongen med 600 tonn på lammekjøtt på lager.

11. august 2019

Snart starter sesongen for lammekjøtt, de siste tallene fra Nortura viser at det fortsatt ligger 600 tonn av fjorårets lam på reguleringslager. Lagret av svinekjøtt har også økt med 500 tonn i løpet av sommeren. Mens for storfekjøtt er det nå mangel  i markedet og det er åpnet for import med redusert toll.

Status for kjøttmarkedet ved inngangen til  uke 33.

Lam/sau
Nortura planlegger slakting av 5 600 lami uke 33, det er litt mer enn etterspørselen og dekningsgraden er 113 %.
Det ligger 605 tonn lammekjøtt på lager ved utgangen av uke 31, det er 478 tonn mer enn i fjor på samme tidspunkt. Lagret av sauekjøtt er nå “bare” 393 tonn, det 750 tonn mindre enn ifjor før slaktesesongen.

Gris
Slaktingen av gris er tilnærmet i balanse i forhold til etterspørselen i uke 33. Det slaktes 18 397 stk. som gir en dekningsgrad på 99 prosent – markedet suppleres med uttak fra reguleringslagret. Det var 2 858 tonn på reguleringslager ved utgangen av uke 31, det er hele 3 335 tonn mindre enn på samme tid i fjor. Men det er 500 tonn mer enn ved inngangen til sommeren.

Storfe
Det er fortsatt noe lave tilførsler av storfe også i uke 33, og Nortura slakter 3 737 stk. Dette gir en dekningsgrad på 67 prosent. Behovet ut over tilførslene av ferskt slakt dekkes med storfe fra reguleringslager, og import. Tollen på hele/halve storfe er satt ned i denne perioden. Det var 90 tonn på reguleringslager ved utgangen av uke 31, det er 1 338 tonn mindre enn forrige år på samme tidspunkt. I fjor var det ekstraordinær slakting på grunn av tørken på denne tiden.

 

Kilde: Nortura.