Rikard Gaarder Knutsen
Foto: Torbjørn Tandbeg

Gaarder Knutsen ny statssekretær for Bård Hoksrud

30. november 2018

Rikard Gaarder Knutsen er utnevnt til ny statssekretær for landbruks- og matminister Bård Hoksrud. Knutsen har vært politisk rådgiver for Hoksrud siden 31. august. Han erstatter Hanne-Maren Blåfjelldal som har vært statssekretær i Landbruks- og matdepartementet siden FrP inntok departementet i 2013.

Samtidig har Kristine Lie blitt engasjert som politisk rådgiver for Bård Hoksrud. Både Gaarder Knutsen og Lie representerer Fremskrittspartiet.

Landbruk24 sendte en e- post til Gaarder Knutsen for å gratulere med ny jobb, og tok med et par spørsmål med det samme.

Har du noe annen landbrukserfaring enn de 3 månedene du har vært politisk rådgiver for Bård Hoksrud?

-Jeg har ikke hatt noe daglig virke innen landbruket før jeg begynte i Landbruks – og matdepartementet. Riktignok er jeg oppvokst og bor fremdeles i Røyken(Buskerud) og trives veldig godt med å bo landlig til. Den tiden jeg har vært i LMD har virkelig gjort at mitt engasjement og interesse for landbruket har økt ytterligere og det har vært en stor glede å få reise rundt og oppleve alt det spennende og viktige arbeidet som gjøres innenfor denne sektoren. Jeg er fagutdannet bilmekaniker av yrke, og bil og motor er en stor del av livet mitt. Der opplever jeg at kan finne mye til felles med mange innenfor denne sektoren.

Hva blir dine viktigste oppgaver framover?

-Mine oppgaver blir selvfølgelig å sikre god fremdrift i det daglige arbeidet i departementet, sammen med Statsråden. Det er flere store saker vi jobber med nå, og som det er engasjement rundt. Her kan jeg trekke frem situasjonen med overproduksjon, klimaarbeidet og pelsdyrsaken selvfølgelig. CWD hos reinsdyr er en sak vi følger tett også.
Rovdyrpolitikken er det stort engasjement rundt, og selv om dette ligger formelt i Klima og miljødepartementet er dette et arbeid som i veldig stor grad engasjerer oss og som jeg kommer til å følge meget tett.