Foto: TINE
Foto: TINE

Ga SMS-støtte til bondeopprører, måtte trekke seg

28. august 2023

I dag kom meldingen om at Eyvind Mehl trekker seg som leder i Rådet i Tine, årsaken er at han sendte en SMS til delegater i årsmøtet i Norges Bondelag med oppfordring om å støtte Hans Jørgen Boye i en kampvotering om styreplass i Bondelaget.

Landbruk24 har fått tilgang til deler av tekstmeldingen som ble sendt: 
HJ (Hans Jørgen Boye, red anm.) er melke og kornbonde fra Ringsaker. Han har blitt synlig gjennom Bondeopprøret, og kjennetegnes ved å være faglig sterk, og både analytisk og strategisk. Har alltid opptrådt seriøst og edruelig i landbruksdebatten. En mye sterkere kandidat enn valgkomiteens. Det vil være smart å få inn en melkebonde til i styret.”

Før valget på årsmøtet i Bondelaget gikk styreleder i TINE Marit Haugen på talerstolen for å understreke at meldingen som var sendt ikke representerte TINE’s synspunkt.

I pressemeldingen fra TINE sier Mehl: I forbindelse med valget av nytt styre i Bondelaget under årsmøtet i juni, sendte jeg en tekstmelding til enkelte delegater, der jeg ba de jobbe for å velge en annen kandidat enn det valgkomiteen i Bondelaget hadde foreslått. Det var en ubetenksom handling som jeg gjerne skulle hatt ugjort, og jeg beklager dette. Konsekvensen av denne SMSen var at jeg ble anmodet om å ikke å møte på styremøtet i juni. Handlingen oppfattes som svært uheldig og setter spørsmålstegn med min lojalitet til TINE. Det var ikke slik ment, men det tar jeg nå konsekvensen av,

Landbruk24 har ikke lyktes å få noen ytterligere kommentar fra Mehl i kveld.