Foto: TINE
Foto: TINE

Mehl trekker seg som ordfører i Rådet i TINE

28. august 2023

Ordfører i Rådet, Eivind Mehl, har besluttet å trekke seg fra vervet med virkning fra 18. august. Varaordfører i Rådet, Nina Vangen Ranøien, trer inn i rollen som fungerende ordfører fram til neste årsmøte og neste valg.

Rådet, som består av 16 representanter er et strategiforum og rådgivende organ for styret i TINE, fordelt med et likt antall medlemmer fra hvert av de fire eierområde. Rådet utgjør eierutvalget i TINE. 

 – I forbindelse med valget av nytt styre i Bondelaget under årsmøtet i juni, sendte jeg en tekstmelding til enkelte delegater, der jeg ba de jobbe for å velge en annen kandidat enn det valgkomiteen i Bondelaget hadde foreslått. Det var en ubetenksom handling som jeg gjerne skulle hatt ugjort, og jeg beklager dette. Konsekvensen av denne SMSen var at jeg ble anmodet om å ikke å møte på styremøtet i juni. Handlingen oppfattes som svært uheldig og setter spørsmålstegn med min lojalitet til TINE. Det var ikke slik ment, men det tar jeg nå konsekvensen av, sier Mehl. Min vurdering er at jeg fratrer ordførerrollen og overlater dette vervet til Nina Vangen Ranøien og vil støtte henne i mitt virke som om ordinært rådsmedlem fremover, sier Mehl. 

Takker Mehl 

Leder av valgkomiteen, som peker ut kandidater som det stemmes over til verv i Rådet og styret i TINE, Øyvind Skarstad, sier at Mehls valg om å trekke seg, er resultatet av en prosess gjennom sommeren. 

 – Jeg har respekt for Eivinds valg, selv om dette er en ny situasjon for oss. Jeg vil benytte anledningen til å takke Eivind for den innsatsen han har lagt ned i rollen som ordfører – og jeg er glad for at han fortsatt skal være en bidragsyter som et ordinært medlem av Rådet. Jeg vil også benytte anledningen til å ønske Rådets nye fungerende ordfører, Nina Vangen Ranøien, lykke til med en ny og viktig rolle. TINE står overfor mange viktige beslutninger og strategiske veivalg framover, og jeg føler meg trygg på at Rådet fortsatt vil være en god sparringpartner for styret, sier Skarstad. 

Neste ordinære valg av ny ordfører og medlemmer til Rådet er under årsmøtet i TINE, 12. mars 2024. 

Kilde: TINE Medlem