Torgeir Knag Fylkesnes
Torgeir Knag Fylkesnes

Fylkesnes: -Jeg er skeptisk

16. mai 2023

Når jordbruksavtalen nå er undertegnet, rettes fokuset mot Stortinget. Nøkkelpartiet der er SV, Landbruk24 har fått en umiddelbar kommentar far Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV og medlem i næringskomiteen.

– Jeg er skeptisk. Dette står veldig langt unna hva bøndene ønsket, og hva vi veit må på plass for å få til en reell inntektsutjevning for bonden, sier Fylkesnes.

– Det er likevel positivt at taket på melkekvoter senkes og at tilskudd som beitetilskudd økes, men det er ikke tilstrekkelig og for mye går til den volumorienterte produksjonen.

– Vi skal nå bruke tid framover til å sette oss grundig inn i alle tallene og se på hvilken retning oppgjøret vil ta landbruket på kort og lang sikt, spesielt med tanke på selvforsyning og å tette inntektsgapet, avlutter Fylkesnes.