Fabrikk skilt Norske Skog
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Full CO2-kompensasjon for Norske Skog Saugbrugs

9. august 2019

Norske Skog Saugbrugs AS i Halden får full CO2-kompensasjon og vil få ekstra utbetalinger på over 30 millioner kroner i 2019.

Klima- og miljødepartementet har vedtatt at papirfabrikken Saugbrugs i Halden skal gis kompensasjon fullt ut, noe som betyr at selskapet vil få ekstra utbetalinger på omtrent 31 millioner kroner i 2019, 82,5 millioner kroner i 2020 og estimert 120 millioner kroner i 2021.

– Dette er et svært gledelig budskap, og jeg vil gi honnør til regjeringen som her har utnyttet det juridiske handlingsrommet til å gi en av verdens mest klimavennlige papirfabrikker CO2-kompensasjon på lik linje med øvrig kvalifisert industri, sier styreleder og konsernsjef i Norske Skog, Sven Ombudstvedt.

Støtte til konkurranseutsatt industri

CO2-kompensasjon er støtte til konkurranseutsatt industri som trenger mye strøm. EUs klimakvotesystem har ført til økte strømpriser i Europa, inkludert Norge. CO2-kompensasjonen skal motvirke såkalt karbonlekkasje – altså at industri flytter ut av Europa til land som har billigere strøm fordi de har en mindre ambisiøs klimapolitikk.

– Ved å gi full kompensasjon gjør vi det enklere for Saugbrugs å hevde seg som en grønn bedrift. Saugbrugs har med hjelp fra Enova gjort store investeringer i miljøvennlig teknologi de senere årene og er en bedrift som viser vei i det grønne skiftet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Konkurransedyktig eksportindustri

Norske Skog Saugbrugs AS har mottatt redusert CO2-kompensasjon siden 2013 fordi kompensasjon ikke gis fullt ut til bedrifter som hadde strømavtaler som var inngått før innføringen av EUs kvotesystem. Klima- og miljødepartementet har nå vurdert grunnlaget for reduksjonen på nytt for årene 2018–2020 etter at Norske Skog-konsernet gikk konkurs i slutten av 2017.

– Den betydelige konkurranseulempen Saugbrugs har hatt siden 2012 i forhold til våre største konkurrenter er nå eliminert, sier administrerende direktør i Norske Skog Saugbrugs AS Kjell Arve Kure.

I vedtaket tas det forbehold om at Stortinget må samtykke til å bevilge ekstra midler til CO2-kompensasjon.

– Det er bra at vi har funnet en løsning for Norske Skog Saugbrugs. Det er avgjørende at eksportindustrien vår må være konkurransedyktig, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– En gledens dag

Regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo mener nyheten er gledelig både for de ansatte ved fabrikken og for Halden.

– CO2 kompensasjon er gode nyheter. Saugbrugs er en viktig hjørnesteinsbedrift for Halden, og dette kan både trygge lokale arbeidsplasser og legge til rette for flere.

Også Norges Skogeierforbund ser svært positivt på nyheten.

– Leveransene av tømmer til Saugbrugs utgjør nærmere 10 prosent av det norske tømmervolumet. Rammevilkårene for Saugbrugs er avgjørende for hele verdikjeden, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Per Skorge.

(©NTB)