Foto: Hå Kommune
Foto: Hå Kommune

Fugleinfluensa påvist i Nærbøparken

3. desember 2020

Det er påvist fugleinfluensa på én fugl i Nærbøparken i Hå og parken blir stengt i dag. Fugleparken blir ikke stengt fordi det er farlig for mennesker å oppholde seg der, men for å skape ro for syke og ville fugler i parken.

Fugleinfluensa av denne typen er smittsom mellom fugler, men er ikke farlig for mennesker. Dersom du har vært på tur i parken i løpet av de siste dagene, trenger du ikke være bekymret:

-Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Viktig at fuglene får ro
For å beskytte de ville fuglene som liker å oppholde seg i parken, har Mattilsynet pålagt Hå kommune å stenge Nærbøparken for publikum. Parken i hjertet av Nærbø, også kalt fugleparken, er et populært turområde for folk både i og utenfor kommunen. Hermund Haugland, leder for teknisk drift i Hå kommune, har forståelse for at mange vil savne muligheten for å ta turen hit:

-Det er flere syke fugler i parken, og det er viktig at disse får ro og hvile.

Hå kommune er i tett dialog med Mattilsynet, som følger opp hendelsen.

Følger situasjonen nøye

Det er så langt funnet høypatogen fugleinfluensa hos to viltlevende fugler (kortnebbgås) i Rogaland, den som nå er funnet i fugleparken på Nærbø vet vi ennå ikke om er av den høypatogene varianten.

-Vi forventer å finne flere tilfeller fremover, sier Tronerud. -Vi overvåker, tar ut prøver og har tett dialog med fjørfenæringen.

Fugleparken på Nærbø ligger nær mange virksomheter som driver med fjørfe, egg, slakting. Mattilsynet følger situasjonen svært tett og vurderer fortløpende tiltak.

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet