Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Fugleinfluensa påvist hos en villfugl Rogaland

27. november 2020

Det er funnet fugleinfluensa hos en viltlevende kortnebbgås i Sandnes. Fugleinfluensa utgjør først og fremst en risiko for fugler da den er svært smittsom mellom fugler. Konsekvensene ved smitte fra villfugl til fjørfe kan gi svært alvorlig konsekvenser for fjørfenæringen. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Les mer om fugleinfluensa hos Mattilsynet

-Vi ber alle som ser døde fugler om å varsle oss slik at vi kan komme ut og teste for smitte. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Samtidig ber vi om at ingen tar på syke og døde fugler, da disse kan ha andre smittestoffer med seg som for eksempel salmonella, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Fugleinfluensaen som er påvist er av typen H5N8, som er høypatogen. Det vil si at den kan gi mer alvorlig sykdom hos fugl enn en lavpatogen variant.

Prøven er analysert ved Veterinærinstituttet.

Hold hønene innendørs

Mattilsynet har innført et portforbud for fjørfe i enkelte deler av landet. Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være under tak, dette for å hindre smitte fra ville fugler. Les forskriften om dette her

Vi ber alle som har fjørfe om å selv ta ansvar, og holde fuglene innendørs eller under tak for å minimere kontakt mellom ville fugler og tamfugler. Taket skal være tett for å beskytte mot avføring fra villfugler.

Portforbudet vil i første omgang gjelde for fjørfe langs hele kysten fra og med Østfold til og med Rogaland.

– Den kommersielle fjørfenæringen i disse områdene bør sikre seg mot mulig smitte ved å holde ender og andre fjørfe innendørs inntil videre, sier Tronerud.

Meld fra om du ser døde fugler eller om du har økt dødelighet i besetningen din

-Vi er avhengig av tips fra publikum for at vi tidlig skal kunne fange opp tilfeller av fugleinfluensa i Norge. Dersom du finner døde andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn) oppfordrer vi deg til å kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Vi vil da vurdere om kadaveret egner seg for prøvetakning for å undersøke om fugleinfluensa kan være dødsårsaken. Sannsynligheten for å finne smitta fugler vil være størst i områder som trekkfugler benytter som rasteplasser, sier Tronerud.

-Ved sterkt sykdomsfremkallende fugleinfluensa (høypatogen type) vil man kunne se høy dødelighet i fjørfeflokken uten forutgående symptomer, i noen tilfeller ses også luftveissymptomer eller bevegelsesforstyrrelser som for eksempel lammelser (sentralnervøse symptomer). Dersom du ser slike symptomer hos fugler i flokken din ber vi deg kontakte Mattilsynet så raskt som mulig, sier Tronerud.

Utbrudd av fugleinfluensa i flere land i Europa denne høsten

Det er påvist fugleinfluensa fra både fjørfebesetninger og fra villfugl i flere europeiske land denne høsten, inkludert Danmark og Sverige. Utbruddet domineres av høypatogen fugleinfluensa A(H5N8). Det er dette viruset som nå for første gang er påvist hos fugl i Norge. Dette viruset har gitt omfattende utbrudd hos fugl i Europa også tidligere, men det er aldri påvist tilfeller av smitte til mennesker med dette viruset.

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet