Illustrasjonsfoto: F. Meyer.
Illustrasjonsfoto: F. Meyer.

Fugleinfluensa.- Hold tamfugl innendørs

19. mars 2021

I Veterinærinsituttet sin oppdaterte statusrapport utgitt 10. mars, påpeker de at risikoen for fugleinfluensa øker i Norge. De fleste tilfellene av høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) er foreløpig påvist i Rogaland og Vestland fylke. Smitten er også påvist i Agder, og i mars kom første påvisning på Østlandet (Sarpsborg, Viken). I Norge er smitten kun påvist hos villfugl, mens i Sverige og Danmark har det vært flere utbrudd i kommersielt fjørfehold, noe som får alvorlige konsekvenser. Det er stor fare for at vårtrekket som nå er i gang vil øke smitten blant villfugl, og med det øker risikoen for smitte til kommersielt fjørfehold i Norge.

Fugleinfluensa er svært alvorlig for fjørfe, og den høypatogene formen som nå finnes blant villfugl i Norge kan gi opptil 100% dødelighet. Det sees gjerne mange brå dødsfall uten tegn til sykdom på forhånd. Noen fugler viser symptomer som svært nedsatt eggproduksjon, slapphet, luftvegssymptomer og sentralnervøse symptomer (for eksempel lammelser og unormale bevegelser). Symptomene er mildere hos ender og gjess enn hos kalkun og høns.

Fugleinfluensa smitter svært lett mellom fugler via avføring eller dråpesmitte fra øvre luftveier, som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Fjørfe som går utendørs er mest utsatt for smitte fra villfugl. Fjørfe som holdes innendørs kan bli smittet ved at viruset følger med mennesker, fôr eller utstyr inn i dyreholdet.

Fugleinfluensa kan gi store konsekvenser i hobbyhønsehold ved at hele flokken dør. Hobbyhøns kan også bli smittereservoar for kommersielle dyrehold.

Dersom smitten kommer inn i dyrehold som holder eggproduserende høner, samt kylling, kalkun og and for matproduksjon, kan dette få svært store konsekvenser både for den enkelte bonden, men også for tilgangen til egg og fjørfekjøtt i Norge.

Ekstra ille blir det dersom man får smitten inni foreldredyrene til de som engang skal bli dyr som produserer egg og fjørfekjøtt. Da vil store deler av verdikjeden bli rammet. Det samme gjelder hvis slike besetninger havner innenfor en sone som Mattilsynet vil opprette rundt et påvist tilfelle hos hobbyhøns eller i en kommersiell flokk.

Dette må du gjøre:

Ser du syke eller døde fugler: varsle Mattilsynet umiddelbart (tlf. 22 40 00 00)

Har du hobbyfjørfe og bor sør for Nordland: registrer flokken hos Mattilsynet. Her ser du hvordan det gjøres 

Bor du i Trøndelag eller sørover og har utegående fjørfe i hagen: ta inn dyra og sørg for at de ikke kommer i kontakt med villfugl. Les forskriften om portforbud her

Er du kommersiell fjørfebonde: opprettholde smittevernsrutiner og begrens persontrafikk og utstyr i nærheten av fjørfehuset

Dersom smittesituasjonen endres, vil Mattilsynet vurdere å sette i gang ytterligere tiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Slike forebyggende tiltak kan settes i verk på kort varsel.

Hold deg oppdatert på Mattilsynets nettsider

Kilde: Pressemelding fra Norsk Fjørfelag