2 ulver
Illustrasjonsfoto. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Regjeringen vil felle færre ulver enn rovviltnemndene har vedtatt

16. desember 2018

Til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen har regjeringen besluttet at kun Slettåsflokken skal tas ut.

– Dette er første gang det åpnes for lisensfelling innenfor ulvesonen. Denne beslutningen følger opp Stortingets vedtak fra 2017 om at vi skal ha forvaltning av ulv innenfor ulvesonen, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) i en pressemelding.

Rovviltnemndene foreslo å skyte 43 ulver i løpet av lisensjakten, blant dem tre flokker med totalt 17 dyr innenfor ulvesonen – de etablerte revirene i Hobøl, Mangen og Slettås.

– I tråd med forlik

Anbefalingen er møtt med flere klager, og mandag ble regjeringens vedtak kjent.

– Regjeringen forholder seg til rovviltforliket, som sier at vi skal ha både rovvilt og beitedyr i Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Vi arbeider kontinuerlig for å redusere tap av beitedyr til rovvilt og å sikre levedyktige bestander av ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn, legger han til.

Venstre står sammen med SV og MDG utenfor Stortingets rovdyrforlik fra 2016.

Tre ulver

Bestandsregistreringer tyder på at det befinner seg to-tre ulver i Slettås-reviret.

– Det åpnes derfor for felling av inntil tre ulver i Slettås-reviret denne vinteren, noe som betyr at alle kjente individer tilhørende dette reviret tillates felt, opplyser departementet.

Samtidig bekrefter regjeringen at det ikke åpnes for lisensfelling av revirene Hobøl og Mangen, som begge ligger innenfor ulvesonen.

De siste offisielle tallene fra 2017 viser at det er 10,5 ulvekull i Norge – 8 helnorske kull og 5 såkalte grensekull, som vandrer mellom Norge og Sverige.

Minst 67 ulver allerede dokumentert i vinter

Vinterens overvåking har påvist mellom 67 og 74 ulver i Norge, inkludert grenserevir. Det ventes imidlertid at flere ulver blir registrert utover vinteren.

Ulvene er blitt registrert i perioden 1. oktober til 12. desember. Åtte av de registrerte ulvene er døde, og av de resterende dyrene har mellom 43 og 50 helnorsk tilhold.

Med unntak av fire registrerte ulver er alle påvist i fylkene med ulvesone – Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold, opplyser leder Jonas Kindberg i Rovdata. Tre av de fire ulvene som er registrert i fylker utenfor ulvesonene, er skutt. Den siste er påvist i Trøndelag.

Ettersom det fortsatt er lenge igjen til sesongen for registreringer avsluttes 31. mars neste år, ventes det at antallet ulver som registreres vil stige utover vinteren.

Registrering av ulvekull født våren 2018 er en sentral del av Rovdatas overvåking, og så langt er det dokumentert fire valpekull i helnorske revir – Letjenna, Kynna, Mangen og Østmarka. Det er også registrert et valpekull der familien har tilhold på begge sider av grensen mot Sverige.

– Sporing av ulveflokker på snø viser at det sannsynligvis er minst ett helnorsk kull og to kull i grenserevir i tillegg til de som er dokumentert. Vi må analysere DNA av nylig innsamlet materiale, og spore ytterligere, før vi kan konkludere dette sikkert, sier Kindberg.

NTB