Morten Ørsal Johansen
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Frp: Kompensasjon til pelsdyrbøndene «koste hva det koste vil»

29. september 2019

Kompensasjonen til pelsdyrbønder som må legge ned, er for dårlig, mener Fremskrittspartiet. Tirsdag er det høringsfrist for forslaget til forskrift.

– Nå er jeg lei av dette tullet her. Nå må vi få på plass dette, koste hva det koste vil. Så kan vi i hvert fall si med rak rygg at vi ikke har kjørt noen på ræva, sier saksordfører Morten Ørsal Johansen (Frp) til NTB.

Frykt for at pelsdyrbønder som nå tvinges til å avvikle virksomheten, skal havne i et økonomisk uføre med gjeld de ikke klarer å betjene, er en viktig årsak til utblåsningen.

– Jeg føler intensjonen til Stortinget ikke har blitt ivaretatt når det gjelder å få til en bra kompensasjon. Pelsdyrbøndene taper enorme verdier. Noen blir sittende igjen med gjeld etter at de har fått kompensert. Det har ikke vært Stortingets intensjon overhodet, sier han.

Lang prosess

Ørsal Johansen får støtte fra partifellen Roy Steffensen, som er stortingsrepresentant fra pelsdyrfylket Rogaland.

Venstre fikk i regjeringsplattformen som ble forhandlet fram på Jeløya i fjor vinter, gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringen. Verken Høyre, Frp eller KrF ønsker egentlig avvikling.

Kritikerne understreker imidlertid at det nå ikke er snakk om noen omkamp om selve avviklingen. Men nettopp kompensasjonen til pelsdyrbøndene ble gjenstand for vanskelige og langtrukne forhandlinger i Stortinget før sommeren.

Rett før ferien kunne de fire regjeringspartiene legge fram en enighet, men misnøyen er nå stor med hvordan landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) har løst oppdraget om å lage en forskrift.

«Skammelig dårlig»

Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) kaller Bollestads forslag til erstatningsordning «skammelig dårlig».

– Det som er mest opprørende i saken, er at de familiene som har drevet med pelsdyr, vil bli frarøvet millionverdier av staten. Oppsparte midler forsvinner, og mange vil sitte igjen med milliongjeld, sier han.

Kompensasjon for ikke-realiserbar drifts- og anleggskapital, et eget tispetillegg på 420 kroner per avlstispe av mink og 840 kroner per avlstispe av rev, og kompensasjon for større påkostninger etter 10. januar 2017 er elementer i ordningen.

Det legges også opp til kompensasjon for lavere årlig alderspensjon og for kostnader til riving og opprydning.

– Forslaget til kompensasjonsordning er ikke utformet for å gi «full erstatning» i tråd med prinsippene i Grunnlovens paragraf 105. Forslaget vil heller ikke gi kompensasjon for fremtidig inntektstap, heter det.

Hva som skal forstås med at noen pelsdyrbønder opplever «urimelige utslag» er et annet stridspunkt.

Tilbake til Stortinget?

Ørsal Johansen er klar på at saken igjen kan havne på Stortinget hvis ikke regjeringen endrer forskriften. Senterpartiet har allerede varslet at partiet vil sørge for at saken blir løftet inn i Stortinget igjen til høsten.

Samtidig har en pelsdyrbonde fra Klepp i Rogaland gått til sak mot Landbruksdepartementet, med krav om «full kompensasjon» for avvikling av driften.

Pelsdyrbonden har investert mye penger i utstyr og moderne anlegg for å kunne drive farmen fram til han går av med pensjon. I 2025 vil han imidlertid være 61 år, og dermed går han glipp av erstatning for tapt inntekt som gis til alle pelsdyrbønder over 63 år når næringen legger ned, ifølge Nationen.

De om lag 200 pelsdyrbrukene som er igjen i Norge, skal avvikles innen 2025.

(©NTB)

[email protected]