Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Frivillig vern av 40 nye skogområder

14. desember 2018

Regjeringen verner 40 skogområder i åtte fylker. Områdene er leveområde for et stort antall truede arter. Vedtaket er et skritt mot målet om vern av 10 prosent av skogarealet. I alt er det i år vernet 87 skogområder med 169 kvadratkilometer produktiv skog.

– Mer enn 1.100 truede arter, og en rekke truede naturtyper, finnes i skogen. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Det er derfor viktig at vi verner de viktigste skogarealene, slik at vi bidrar til å bedre situasjonen for truede arter og naturtyper, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Fredagens vernevedtak omfatter rundt 90 kvadratkilometer nytt verneareal med cirka 59 kvadratkilometer produktiv skog.

Satsingen på skogvern er mer enn doblet fra forrige regjeringsperiode. Regjeringen har på sine seks første år bevilget nær 2,4 milliarder kroner til skogvern, ifølge departementet.

Enkelte verneforslag som er oversendt departementet i høst, må utsettes til neste år. For områdene Røverkollen i Oslo kommune og Bråstadlia i Gjøvik kommune utsettes vern for å klarlegge forholdet til mineralinteresser og utbyggingsplaner for samferdsel.

For neste år videreføres bevilgningen med 444 millioner kroner. Samtidig tredobles tilsagnsfullmakten fra 116 millioner kroner til 351 millioner kroner.

Dette er områdene som ble vernet i dag.

 1. Tingastad naturreservat i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane fylke
 2. Hellebrekkene naturreservat i Tysvær kommune, Rogaland fylke
 3. Hesten naturreservat (utvidelse) i Forsand og Strand kommuner, Rogaland fylke
 4. Lågabakkane naturreservat i Larvik kommune, Vestfold fylke
 5. St. Hansåsen naturreservat i Holmestrand kommune, Vestfold fylke
 6. Sæteråsen naturreservat (utvidelse) i Holmestrand kommune, Vestfold fylke
 7. Flatdalsåsen naturreservat (utvidelse) i Gol kommune, Buskerud fylke
 8. Geitmyråsen naturreservat i Røyken kommune, Buskerud fylke
 9. Sandungsåsen naturreservat (utvidelse) i Røyken og Hurum kommuner, Buskerud fylke
 10. Eine naturreservat i Bærum kommune, Akershus fylke
 11. Vassmyråsen naturreservat i Bærum kommune, Akershus fylke
 12. Trolldalen naturreservat i Oppegård kommune, Akershus fylke
 13. Pipra og Storrsjøhøgda naturreservat i Nannestad og Nittedal kommuner i Akershus fylke og Lunner kommune i Oppland fylke
 14. Nesøya naturreservat i Aremarksjøen i Aremark kommune, Østfold fylke
 15. Brentåsen naturreservat i Sarpsborg kommune, Østfold fylke
 16. Fjella naturreservat (utvidelse) i Marker kommune, Østfold fylke
 17. Brattåshaugen naturreservat i Gjøvik kommune, Oppland fylke
 18. Solbrålia og Stordalsberget naturreservat (utvidelse) Sør-Fron kommune, Oppland fylke
 19. Sjoa naturreservat i Sel kommune, Oppland fylke
 20. Bjørnhaugen naturreservat i Nordre Land kommune, Oppland fylke
 21. Homstad naturreservat i Overhalla kommune, Trøndelag fylke
 22. Ledangsvalen naturreservat i Namdalseid kommune, Trøndelag fylke
 23. Honnavasslia naturreservat i Flatanger kommune, Trøndelag fylke
 24. Vegsetlia naturreservat i Snåsa kommune, Trøndelag fylke
 25. Finnsåsmarka naturreservat (utvidelse) i Snåsa kommune, Trøndelag fylke
 26. Ålnestangen og Tynestangen naturreservat i Snåsa kommune, Trøndelag fylke
 27. Kvamsfjellet naturreservat (utvidelse) i Steinkjer kommune, Trøndelag fylke
 28. Svartberget naturreservat i Namdalseid kommune, Trøndelag fylke
 29. Kringåsen naturreservat i Stjørdal kommune, Trøndelag fylke
 30. Nordelva naturreservat (utvidelse) i Bjugn kommune, Trøndelag fylke
 31. Storlidalen naturreservat i Indre Fosen kommune, Trøndelag fylke
 32. Berga naturreservat i Indre Fosen kommune, Trøndelag fylke
 33. Kongsliin naturreservat i Klæbu kommune, Trøndelag fylke
 34. Stavåa naturreservat i Rennebu kommune, Trøndelag fylke
 35. Svarttjønnåsen naturreservat (utvidelse) i Melhus kommune, Trøndelag fylke
 36. Gråura naturreservat (utvidelse) i Oppdal kommune, Trøndelag fylke
 37. Røsheia naturreservat i Inderøy kommune, Trøndelag fylke
 38. Hildremsvatnet naturreservat (utvidelse) i Bjugn kommune, Trøndelag fylke
 39. Tronstad naturreservat (utvidelse), Lier kommune, Buskerud fylke
 40. Finnemarka naturreservat (utvidelse), Lier og Modum kommuner, Buskerud fylke

Området Tingastad eies av Miljødirektoratet. Deler av området Finnemarka ligger på Statskog SFs grunn. Øvrige områder inngår i arbeidet med frivillig vern av privateid skog.

I tillegg til de nye verneområdene endres verneforskriften for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud fylke.

Kilde NTB og Klima- og miljødepartementet