Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Frivillig vern av 22 nye skogområder

7. desember 2018

Regjeringen har besluttet å verne 22 skogområder i åtte fylker. Vernet gjelder områder som er viktige for et stort antall truede arter. Områdene er utelukkende privateid. Eierne har tilbudt vern mot erstatning fra staten.

Vernet omfatter et skogareal på rundt 113 kvadratkilometer, og om lag 47 kvadratkilometer produktiv skog. De 22 skogområdene som vernes ligger i fylkene Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Østfold og Hedmark.

– Det er veldig flott at mange private skogeiere tilbyr frivillige vern av skog med viktige verneverdier. Uten deres innsats hadde ikke det ikke vært mulig å få til så mye skogvern som vi nå har klart, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Ifølge regjeringen har om lag 470 skogområder blitt vernet som følge av samarbeidet mellom miljømyndigheter og skogeierorganisasjonene om frivillig vern.

Regjeringen har et langsiktig mål om vern av 10 prosent av Norges skogareal.

Det er så langt vernet om lag 3,4 prosent av den produktive skogen, og rundt 4,7 prosent av det samlede skogarealet.

Følgende områder er vernet:

1. Mulvikknuken naturreservat i Tingvoll og Sunndal kommuner, Møre og Romsdal fylke
2. Alsåker naturreservat i Ullensvang herad, Hordaland fylke
3. Fyksesund naturreservat i Kvam herad, Hordaland fylke
4. Uranes naturreservat i Granvin herad og Kvam herad, Hordaland fylke
5. Stråtveit naturreservat i Vindafjord kommune, Rogaland fylke
6. Oksåsen naturreservat i Flekkefjord kommune, Vest-Agder fylke
7. Hålandsheia naturreservat i Evje og Hornnes kommune, Aust Agder fylke
8. Øyvassheia naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke
9. Siljufjellet naturreservat i Drangedal kommune, Telemark fylke
10. Urdalen naturreservat i Tinn kommune, Telemark fylke
11. Gygrestolen naturreservat i Bø og Nome kommuner, Telemark fylke
12. Mælslia naturreservat i Tinn kommune, Telemark fylke
13. Kleppefjell naturreservat i Hjartdal kommune, Telemark fylke
14. Hitterød narreservat i Porsgrunn kommune, Telemark fylke
15. Bogen naturreservat i Spydeberg kommune, Østfold fylke
16. Strønes naturreservat i Trøgstad kommune, Østfold fylke
17. Melåsmoen naturreservat i Elverum kommune, Hedmark fylke
18. Rogberget naturreservat i Åsnes kommune, Hedmark fylke
19. Deifjellia naturreservat i Åmot kommune, Hedmark fylke
20. Fjellkroken naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark fylke
21. Kvannskardkletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke
22. Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke

NTB