Rundballer av halm
Foto: Morten Berntsen

Fristen for halmgarantien blir forlenget til 15. september

1. september 2018

Fristen for Felleskjøpet Agri sin halmgaranti blir forlenget til 15. september. Du kan melde inn her. Sjøl om alt tyder på at halm som berges rimelig tørr vil bli lett å få solgt, kan det være en sikkerhet å melde inn halmmengde eller areal.

Ca 14 000 halmballer var registrert hos Felleskjøpet Agri 25 august. Har da regnet med 1 ball pr dekar der det kun er oppgitt areal. Hvis en regner med at det er 250 kg i hver ball vil det si at det er meldt inn ca 3 500 tonn. Garantien er på 50 øre pr kg. for pressing og pakking. Så foreløpig omfatter ikke garantien mer enn ca 1 750 000 kroner.

For de som vurderer å kjøpe halm fra Trøndelag har Felleskjøpet publisert et prisanslag på transport til forskjellige steder i Sør-Norge her.

To eksempler: Fra Stjørdal til Dokka 180 pr. rundball
Fra Stjørdal til Kristiansand 425 pr. rundball

Norsk Landbruksrådgiving har regnet på bruk av halm som fôr i et kriseår, de kommer fram til at det kan være lønnsomt både for kornbonde og husdyrbonde og berge mest mulig halm. Les hele artikkelen her

Men alt dette avhenger at det blir brukbart vær i Trøndelag i den måneden som kommer.

Kilde: Felleskjøpet Agri og NLR.