Melkeku med fint jur
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Fristen for endring i disponering av melkekvote utsatt til 8. november

2. november 2021

Landbruksdirektoratet melder at fristen for registrere disponering av melkekvote for 2022 er utsatt til 8. november. Det betyr at de som har kjøpt melkekvote fra staten har en ekstra uke for å registrere disponering av den kvoten de har kjøpt. Samtidig betyr det utsatt frist for å inngå nye leieavtaler i og med at alle endringer i disponering av melkekvote nå kan meldes inn fram til 8. november.

Det var Nationen som først omtalte saken

Oppsummert:

Dersom det ikke er endringer i disponering av kvote fra 2021 til 2022 trenger du ikke gjøre noen ting.

Har du kjøpt kvote fra staten må du sørge for å melde inn hvilket foretak som skal disponere kvoten i 2022, innen 8. november (Kvoten må være betalt innen fristen 26. oktober.)

Hvis det er endringer i hvem som skal disponere melkekvoten i 2022, må det meldes inn senest 8. november. Det er bare eieren av melkekvoten som kan melde inn endringer i disponering. Så hvis du har inngått ny leieavtale i år kan det være grunn til å minne utleier på at endring i disponering må meldes inn.

Kilde: Landbruksdirektoratet