Tomme pelsdyrbur
Foto: Norges Pelsdyralslag.

“Frexit” kan gi full erstatning til pelsdyrbøndene

20. januar 2020

Kommentar:
Når Fremskrittspartiet går ut av regjeringen Solberg, åpner det for full erstatning til pelsdyrbøndene som må legge ned. Mye tyder på at Frp vil støtte et forslag om full erstatning, som skal behandles i Stortinget i februar.

Allerede 4. februar skal Næringskomiteen avlegge innstilling til et forslag fra Senterpartiet om å gi full erstatning til pelsdyrbøndene. Det er veldig sannsynlig at et Fremskrittsparti fristilt fra regjeringsansvar vil støtte dette forslaget. Arbeiderpartiet er for å avvikle pelsdyrnæringen, men de har vært veldig tydelige på at de mener den kompensasjonsordningen som er lagt fram er for dårlig. Dermed ligger det an til at det er flertall i Stortinget for full erstatning til pelsdyrbøndene.

Stortinget skal etter planen behandle denne saken 11. februar, og det kan bli den første saken der en ny mindretallsregjering får flertallet i Stortinget mot seg. Det er svært vanskelig å se for seg at Erna Solberg kort tid etter etter å ha kommet i mindretall vil bruke kabinettspørsmål for å hindre en bedre erstatning til noen få pelsdyrbønder.

Så etter å ha blitt offer for Erna Solberg sitt ønske om en flertallsregjering, ser det nå ut som pelsdyrbøndene i alle fall får en bedre erstatning som følge av at Erna Solbergs drøm blir knust.