Grraveprøver av potet
Foto: Borghild Glorvigen

Forventer litt lavere potetavlinger enn i fjor.

6. september 2019

I motsetning til de fleste jordbruksvekstene ligger det an til litt lavere potetavlinger i år. Avlings- og kvalitetsprognoser for 2019 viser 4,6 prosent lavere potetavling enn i fjor. Sammenlignet med gjennomsnittet for 2002-2018 forventes 3,7 prosent lavere avlingsmengde denne sesongen, melder Norsk Landbruksrådgiving

Variasjonene er større i landet enn tidligere år. På Østlandet forventes lavere avlinger og matkvaliteten er også lavere med skurv som dominerende feil. I Trøndelag forventes litt høyere avlinger med lik matkvalitet som i fjor. På Sør-Vestlandet er det noe lavere avlinger, og kvaliteten er lik som i fjor. I Troms forventes høyere avlinger i år, og matkvaliteten er litt lavere.

Vatning virker ikke til å ha påvirket avlingsmengden noe særlig. Prognosa viser at det er en større andel av små knoller i år. Usikkerhetsmomentet vil som alltid være hvor mye plantene fortsetter å vokse, noe som i hovedsak er avhengig av ytre faktorer som vær, næringstilgang og angrep av skadegjørere.

Matkvaliteten er noe lavere i år. Av kvalitetsmessige utfordringer som er notert, er det feil som skurv, misform og stengelråte som dominerer, i tillegg til en del flassing som skyldes umodne knoller. Det ble også observert tørråte i enkelte prøver, noe som kan gjøre lagerkvaliteten usikker.

Her er en oversikt over forventet totalavling i kilo pr. dekar de forskjellige potetområdene i landet.

Trøndelag 4 056
Jæren 4 754
Solør/Odal 3 884
Mjøsområdet 3 582
Oslofjordområdet 4 208
Romerike 3 534
Møre og Romsdal 4 795
Troms 2 775

 

Kilde: Norsk Landbruksrådgiving