Stortingsbygningen
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Fortsatt flertall for odelsloven på Stortinget

7. mai 2018

I dag skal to forslag om å fjerne paragrafen om odels- og åsetesrett fra Grunnloven, debatteres på Stortinget. Innstillingen fra Kontroll og konstitusjonskomiteen viser at det fortsatt er flertall for å beholde odelsloven. En samlet opposisjon vil beholde paragrafen. Høyre og Frp støtter forslaget om å ta bort odels- og åsetesretten fra Grunnloven. (Venstre er ikke representert i komiteen).
Du kan følge debatten direkte fra Stortinget her

Stortinget skal behandle to forslag om å oppheve paragraf 117 om odels- og åsetesrett i Grunnloven, det ene forslaget er fra flere representanter fra Høyre, mens det andre er fra Trine Skei Grande og Ketil Kjenseth fra Venstre.
Begge forslag blir avvist av flertallet i komiteen, Ap, Sp, Sv og Krf. I begrunnelsen for å fortsatt beholde paragrafen skriver flertallet at de “vil framleis sikre det norske landbruket og utøvarane ei framtid som sjølvstendige, sjølveigande og frie bønder. Odelsinstituttet er eit vern mot kapitalkreftene. Allereie no ser vi eit sterkt press mot landbruksnæringa, etter endringane i odelslova og konsesjonslovane dei siste åra.”

Mindretallet, Høyre og Frp, skriver blant annet følgende som begrunnelse for å oppheve paragrafen,” at odelsloven ikke lenger bidrar til at det er et samsvar mellom eier og bruker. Andel utleid areal utgjør i dag opp mot femti prosent. Uten odelslov kan det bli større samsvar mellom eier- og brukerforhold i landbruket. En eier som driver jorda, vil ventelig ta bedre vare på jorda enn en leietager.”