Skurtresker
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Første prognose: Normal kornavling

13. august 2020

Den første prognosen fra Norske Felleskjøp tyder på at årets kornavling blir på nesten 1,2 millioner tonn. Det er litt over gjennomsnittet for de siste 5 år. Som vanlig er det stor usikkerhet knyttet til den første prognosen i og med at svært lite av kornet er høstet. Prognosen viser at kornarealet er omtrent uendret fra i fjor, men det er sådd mindre kveite og mer havre.

Tilgang norsk korn (tonn)

I prognosen er det beregnet at 59% av kveiteavlinga kan brukes til mat. Dette er selvsagt avhengig av værforholdene de neste to månedene.

 

Prognose for arealfordeling

Avlingsprognose for 2020

Importbehov

Foreløpig er det beregnet at det blir behov for å importere 442 000 tonn fôrkorn, Norske Felleskjøp foreslår at 35 % av dette fordeles på auksjonen nå i august. Importbehovet for matkorn beregnes til 92 000 tonn, her foreslås det at 40% kan fordeles på augustauksjonen.

Artikkelen oppdateres

Kilde: Norske Felleskjøp