Foto: Norges Bondelag
Foto: Norges Bondelag

Første møte i tilleggsforhandlingene i dag

18. august 2021

Onsdag møtes staten og jordbrukets organisasjoner til første møte i tilleggsforhandlingene, melder Nationen.

– Nå skal vi møte staten, og vi har med oss noen punkter som vi ønsker utredet, sier jordbrukets forhandlingsleder Bjørn Gimming til avisa.

Kostnadsvekst på strøm, byggevarer, gjødsel og kraftfôr er blant årsakene til at jordbruket har bedt om tilleggsforhandlinger.

I møtet som begynte klokka 14 onsdag formiddag, representeres jordbruket av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

I møtet skal det jobbes med tallgrunnlaget, og selve forhandlingene vil ikke starte opp helt ennå, ifølge Nationen.

– Det er viktig å få satt Budsjettnemnda i arbeid, og få en utredning slik at vi har et omforent grunnlag. Slik at vi har konkrete tallstørrelser å forhandle på senere. I dag vil det primært handle om å gi Budsjettnemnda et oppdrag, sier Gimming.

De ordinære jordbruksforhandlingene endte med brudd og ble stemt gjennom i Stortinget med statens tilbud som utgangspunkt.

(©NTB)