Jan Tore Sanner
Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet

Forskuddsskatten utsettes til 1. mai

13. mars 2020

Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.

Det opplyser Finansdepartementet.

Selvstendig næringsdrivende med inntektsbortfall kan dessuten få nedjustert forskuddsskatten sin allerede fra første termin, ifølge tiltaket.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) la fram regjeringens økonomiske krisepakke som følge av koronasmitten på en pressekonferanse i dag.

Her er andre punkter som kan ha betydning for landbruket.

-Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent.

-Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

-Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.

 

Kilde: NTB og Finansdepartementet