Leif Forsell i midten
Leif Forsell i midten.

Forsell bekymret for dyrevelferd basert på følelser.

11. januar 2019

I sitt innlegg på landbruksmøtet i Meldal denne uka kom departementsråd i Landruks- og matdepartementet, Leif Forsell, med et oppsiktsvekkende angrep på Nortura sin dyrevelferdsmerking av Gilde Edelgris. Han mente at Nortura med dette devaluerer verdien av Norsk mat, KSL og Nyt Norge. Han var bekymret for at dyrevelferden blir privatisert og basert på følelser, og ikke på faglige vurderinger, og trakk fram peldyrforbudet som et alvorlig eksempel.

Her følger et utdrag av Forsell sitt innlegg.

-Det er en del trender som styrer både marked og politikk, dere vil merke kraften i trenden bærekraft, vegetar, vegan allerede neste uke under Eat- konferansen i Oslo ledet av Gunhild Stordalen. Som et resultat av dette ser vi at forbruket av en del husdyrprodukter faller, det som øker er grønt og egg, og også kyllingen klarer seg ganske bra. Dyrevelferd er veldig høyt på den politiske dagsorden, og der utviklingen til dels styres uavhengig av offentlig regelverk . Personlig er jeg bekymret for dette, sa Forsell.

– Jeg frykter at det styres mer basert på følelser, og mindre på fag. Forbud mot pelsdyrhold er et eksempel på det, kommer ut av det blå fra noen rom på Jeløya. Dette etter at offentlige utvalg har jobbet i flere år, etter at det er fremmet en stortingsmelding, og at et flertall på Stortinget har gått inn for en bærekraftig utvikling. Så vedtar man da ved dannelsen av en ny regjering at pelsdyrholdet i Norge skal legges ned, og det kommer til å skje etter alle solemerker. Dette er et alvorlig eksempel på at alt kan skje med utgangspunkt i dyrevelferd, og det kan skje veldig veldig fort.

Privatisering av dyrevelferd

Vi finner mange eksempler på at det foregår en privatisering av dyrevelferd.
-Da snakker vi naturligvis om Dyrevelferdsalliansen som er en seriøs aktør, vi snakker om NOAH som jeg da ikke gir noen karakter. Men så snakker vi også om bondeeide virksomheter, i det tilfelle her Nortura, sa Forsell og viste fram et bilde av Gilde Edelgris.  -Jeg interesserer meg for dyrevelferdsmerkingen til Nortura. Der kom det jo en nyvinning i løpet av høsten. Hva er det Nortura gjør her? Hvilket Nortura er dette? Er det medlemsorganisasjonen?, Er det interesseorganisasjonen? Er det markedsregulatoren? Er det markedsaktøren? Hva er det Nortura gjør her?, spurte Forsell. Og kom sjøl med sin tolkning.

-Jo de forteller om sin nye standard for dyrevelferd, der de har laveste standard EU. Neste nivå er NORSK… Da devaluerer, desavuerer, Nortura alt offentlig regelverk, devaluerer og desavuerer KSL, de devaluerer Nyt Norge. Ingenting av dette er «godt nok» i følge Nortura. For når jeg leser det på min måte, av og til prøver jeg å lese ting på en tydelig måte, ja da leser jeg at Norsk er ikke godt nok, det er det Nortura forteller.

-Også forteller de at, Hei her har vi GILDE EDELGRIS, den har det fint. For der er det mer plass og finere i bingen. Der kunne man tenkt seg å vært noen og en hver.
Men så forteller de at det finnes da gris som har det enda bedre, den er UTEGÅENDE
Så nevner de ikke ØKOLOGISK.
Utenfor både økologisk og utegående finnes det noe annet, der finnes det mer sykdom og smitte, der finnes det afrikansk svinepest. Og hele greia er et voldsomt grelt eksempel på privatisering av regler for dyrevelferd, og dette er Nortura. Så driver jo Dyrevernalliansen sammen med REMA og samler en del dyrevelferdsmerking osv.

-Ja, dere får ta det med i de rette fora, å høre hva de har tenkt, de som har tenkt så «kloke tanker» avsluttet Forsell i en sarkastisk tone.

Svar fra styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura.

Landbruk24 har bedt styreleder Trine Hasvan Vaag i Nortura om en kommentar til Leif Forsell sitt angrep på dyrevelferdsmerkingen av Edelgris. Dette er hennes svar.

-Vi registrerer at Leif Forsell ikke synes det er en god idè at vi gjør tiltak på tema som forbrukere og kunder i dag er opptatt av. Det får stå for hans regning. Vi har lansert en ordning som løfter dyrevelferden til Gilde Edelgris og opplever at det har blitt godt tatt imot. Gjennom merkingen har vi enkelt illustrert hvor nye Gilde Edelgris kan plasseres.
Det norske regelverket er godt og blant det strengeste i verden, når Gilde Edelgris legger seg over norsk standard betyr dette at man i tillegg til å oppfylle norsk regelverk også gjør ytterligere tiltak for å løfte dyrevelferden. I tillegg finnes det nisje-produkter med andre krav. 99 prosent av all norsk gris holdes i innendørs driftssystemer, og det er disse vi har valgt å konsentrere oss om når vi skal gjøre tiltak som monner. Vi opplever at dette er noe forbrukerne er opptatt av, og hvis vi ikke hadde tilbudt dette til markedet hadde andre gjort det.