Marit Haugen
Foto: TINE

Foreslår gjenvalg av Marit Haugen i TINE

17. mars 2022

Valgkomiteen i TINE SA innstiller på gjenvalg av styreleder Marit Haugen og nestleder Rolf Øyvind Thune. Valgene skjer på årsmøtet 6. og 7. april.

Marit Haugen (51) fra Beitstad i Steinkjer kommune, har vært styreleder i meierisamvirket siden 2019. Blir hun gjenvalgt, går hun dermed løs på sin fjerde periode. Rolf Øyvind Thune (48) fra Rakkestad, i tidligere Østfold, ble valgt som nesteleder i 2020.

Kommer tilbake i styret
I 2021 endret TINE sine vedtekter, noe som førte til at antall eiere i styret ble redusert fra 10 til 7. Som en følge av dette gikk Anne Berit Løset, fra Fjord, ut av styret, og ble første vararepresentant. Men nå forslår valgkomiteen at Løset komme inn i styret igjen.

Videre gir valgkomiteen fornyet tillit til Helga Arne Espeland fra Ullensvang.

Slik kan styret bli sammensatt
Dersom valgkomiteen får gjennomslag for sitt forslag får styret denne sammensetning:
Marit Haugen, Steinkjer, styreleder, gjenvalg for 1 år
Rolf Øyvind Thune, Rakkestad, nestleder, gjenvalg for 1 år
Helge Arne Espeland, Ullensvang, gjenvalg for 2 år
Anne Berit Løset, Fjord, ny, valgt for 2 år
Bjørnar Gjerde, Kvam, ikke på valg
Asgeir Pollestad, Hå, ikke på valg
Solveig Bratteng Rønning, Rana, ikke på valg

Hege Persen, Tana går ut av styret

Les hele innstillingen fra valgkomiteen 

De ansatte har egne valg av 4 styremedlemmer. Valget skjer i mars 2022.

Kilde: Pressemelding fra TINE