Landbruksmøte på Varhaug
Foto: Skjermdump fra Jærbladet

Følg det store landbruksmøtet på Varhaug her.

27. januar 2020

Her kan du følge det store landbruksmøtet på Varhaug direkte. 
Jærbladet sender direkte, krever abonnement ( tilbud 5 kr for 5 uker).
Landbruk24 refererer høydepunktene fortløpende.

Det er bondelagene i Hå, Sparebank1 og Hå kommune som er arrangør av møtet. Hovedinnledere er landbruks- og matminister Olaug Bollestad, professor Birger Svihus fra NMBU, og Audun Korsæth, fra NIBIO. Hovedtemaet for møtet er hva skal produseres og hvordan?

Olaug Bollestad
Ei mindretallsregjering krever vilje til kompromisser. Granavolden-plattformen ligger fortsatt til grunn. Krf er godt fornøyd med landbrukskapittelet der, det var det Sylvi Listhaug sa det så ut som den var skrevet av Bondelaget.

-En av de største truslene mot matproduksjon er at vi “gjør dyra våre om til folk”.
– Vi har ikke råd til å ha et Mattilsyn vi ikke har tillit til.
– Krevende med fallende salg av melk.
-Noen kjeder finner ut at det er billigere å importere sjøl med full toll.
– Kostholdrådene sier vi skal spise både kjøtt, melkeprodukter og grønnsaker.
– Folk er opptatt av å kaste mindre mat.
– Vi må øke produksjonen der det er produksjonsmuligheter, derfor en satsing på grøntnæringa i jordbruksoppgjøret.
– Vi skal fortsatt være blant de som bruker minst antibiotika.
– Vi må ha med forskinga på laget.
– God agronomi er nøkkelen til mindre klimagassutslipp og karbonbinding.
– Vi må unngå overproduksjon.

Lars Petter Bartnes

Stortinget har for første gang innført et næringsforbud.
– Hvis dette skal gjennomføres senere, bør det ikke kunne skje uten at det behandles i to Storting.
– Vi har hele tiden krevd at de som rammes skal erstattes etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.
-Klimaavtalen regulerer landbrukets arbeid med klima i årene framover, vi vil ikke gå ut av den avtalen.

Debatt
Bothild Nordsletten redaktør i Bondevennen spør: – Hvor få bønder er få nok?
Bartnes mener vi kan ha flere bønder i Norge, og viser til hvor mye mat som bli importert.

Pelsdyr
Jan Ove Horpestad overleverer en rapport til Bollestad, den viser hvor store tap pelsdyrbøndene blir påført.
Bollestad sier dette nå vil bli behandlet i Stortinget. Ordstyreren spør om Bollestad vil bli lettet hvis Stortinget endrer ordningen. Hun svarer at hun vil utføre det Stortinget ber om. Advarer mot at noen kan komme dårligere ut.
Geir Pollestad opplyser at det i morgen er et møte mellom Ap, Frp og Sp på Stortinget, der de skal diskutere erstatningsordningen.