Screen-6-10-2021_25349_PM

“Flying start” for Bjørn Gimming

10. juni 2021

Kommentar.
Den nye bondelagslederen Bjørn Gimming fikk i dag en god start på sin lederperiode. Det som kunne blitt en vanskelig start i motbakke, ble i løpet av noen avgjørende minutter på dagens årsmøte forvandlet til en “flying start”. Da Bjørn Gimming tok ordet og ba årsmøtet støtte forslaget om endring av tallmaterialet i jordbruksoppgjøret, sørget han for at et samlet landbruk nå kan kjempe for inntekstutjevning.

Arbeidsordren ble enda klarere etter en kort lunsjpause, da Erling Aas-Eng på vegne av styret ba årsmøtet om å stemme for at Bondelaget skal arbeide for et inntektsmål der inntektsnivået i jordbruket skal sammenlignes med lønnsmottakere. Der og da kastet det nye styret med Gimming i spissen av seg tvangstrøya om å forsvare det eksisterende systemet med alle midler. Eller for å si det med Lars Petter Bartnes i sin takketale, “nå skal dere utvikle handlingsrommet, der jeg har forsøkt å utnytte handlingsrommet.”

Som styremedlem Aas-Eng sa: Det er nå det er et moment til å ta inn punktet om å måle på inntektsnivå, istedet for utvikling. Med signaler fra opposisjonen i næringskomiteen om merknader i samme retning kan det faktisk nå være en mulighet for reell endring i forutsetningene for å forhandle fram et anstendig inntektsnivå for norske bønder. Det vil helt sikkert bli en lang og krevende kamp, men Bjørn Gimming kan nå være trygg på at han har årsmøtet i Norges Bondelag i ryggen i den kampen.