Flom
Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Flomvarsel for Østlandet

15. mai 2018

Statusrapport fra NVE onsdag 16. mai kl. 16.00:

Dette er siste oppdatering av status fra flom- og jordskredvarslinga i NVE for denne situasjonen. Varsom.no vil som vanlig bli oppdatert om flom- og jordskredfaren for hele landet, hver dag. Her vil det i dagene framover også vises status for vannstand i Mjøsa. Følg med på http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/.

Knut Ola Aamodt, vakthavende hydrolog på Flomvarslingen i NVE, opplyser at det i Mjøsa ventes en kulminasjonsvannstand som er opp mot nivået den fikk under flommen i 2013. Vannstanden i Mjøsa har økt med 14 cm fra kl 12 i går til kl 12 i dag, og er nå på 124.22. I Øyeren er vannstanden onsdag omkring kulminasjon og vannføringen i Glomma oppstrøms Øyeren er nå svakt avtagende. Også i Tyrifjorden og Randsfjorden stiger vannstanden fortsatt svakt, her ventes kulminasjon på gult nivå.

Lukene ved Svanfoss, som regulerer vann ut av Mjøsa, står åpne og har etter pålegg fra NVE stått helt åpne i hele vår slik at Mjøsa har blitt maksimalt tappet ned. I tillegg ga NVE sist fredag dispensasjon til å øke tappingen ut av Øyeren med 300 m3/s. – Det tette samarbeidet med regulantene bidrar til bedre håndtering av flommen, uttaler direktør i konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flatby.

I Drammensvassdraget har ikke Randsfjorden eller Tyrifjorden nådd flomtopp helt enda, men det er ventet at de kulminerer mellom 18. og 20. mai. I Trysilelva ved Nybergsund, der flommen var på litt over 20-årsflom, er vannføringen snart på nivå under middelflom.