Kyr på beite

Flest vil selge melkekvoten i Sunnfjord.

31. januar 2020

I dag har Landbruksdirektoratet lagt fram en ny oppdatering om melkekvotesalget. Den inneholder også en kommunevis oversikt over salgsønsker. I Sunnfjord kommune i Vestland er det 20 bønder som ønsker å selge tilsammen 1,5 million liter kvote.

Oversikten for hele landet viser at det nå er innmeldt over 52 millioner liter. Innenfor de rammene som er satt for regionvis fordeling av oppkjøp mangler det nå bare 1,5 million liter for å nå målet om 40 millioner liter, det meste av dette er i Rogaland. 

Kommunevis oversikt kan du finne her

Den kommunevise oversikten viser at det er noen kommuner som ligger an til å få en betydelig reduksjon i melkeproduksjonen. Her er noen utvalgte kommuner:

Kommune Påmeldt kvoter Påmeldt mengde
Sunnfjord 20 1 501 344
Ålesund 11 995 080
Steinkjer 11 1 038 325
Levanger 9 1 077 731
Ørland 9 1 158 409
Alver 11 837 941
Voss 10 653 442
Vindafjord 10 689 391
Lindesnes 8 789 460

Kilde: Landbruksdirektoratet