Melkeku
Foto: Bo Mathisen

Flere trekker påmeldingen til kvotesalget.

20. mars 2020

I forbindelse med den siste oversikten over påmeldinger til å selge melkekvoten, opplyser Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet at det er 41 kvoteeiere som har meldt fra at de trekker sin påmelding til kvotesalget. Det gjør at det nå er litt ledig kvantum for oppkjøp i Rogaland og Finnmark.

 

Her er oversikten pr. 19. mars

Kilde: Landbruksdirektoratet