Foto: Gjensidige
Foto: Gjensidige

Flere store branner i landbruket

20. mars 2023

I stort og smått ble det meldt inn 562 branner i driftsbygninger til Gjensidige i fjor. Det er en halvering siden 2019. Samtidig øker antall storbranner.

Selv om antall driftsbygningsbranner gikk ned fra 670 i 2021 til 562 i 2022, økte erstatningsutbetalingene fra 188 til 262 millioner kroner. Siden 2017 har det vært en jevn økning i branner der erstatningen overstiger fem millioner kroner.

– I 2022 betalte vi ut mer i erstatning enn på svært mange år. Vi må tilbake til 2013 for å finne større utbetalinger. Årsaken ligger nok i større produksjoner og mer kostbar teknologi i driftsbygningene, samtidig var det dessverre noen større husdyrbranner igjen i fjor, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

12 store branner står for 70 prosent av erstatningskostnadene i 2022.

El-feil fortsatt den store synderen

Fortsatt står feil i det elektriske anlegget, eller elektrisk utstyr, bak de aller fleste branner i landbruksbygninger.

– Sensorteknologi for kontinuerlig overvåking av el-anlegg er på full fart inn i brannforebyggingen. Sammen med andre virkemiddel som el-kontroll, termografering og risikogjennomgang med bonden, håper vi også å komme de fleste storbrannene til livs, sier Eklo.

Gjensidige har merket seg at feil i sikringsskap har vært årsak til flere store branner. Forsikringsselskapet samarbeider med Elotec og El-Watch om utviklingen av sensorteknologi som overvåker blant annet temperaturen i sikringsskap.

Brann i maskiner

–  I tillegg har vi notert oss at flere branner har startet i arbeidsmaskiner de senere årene. For eksempel har kompaktlastere blitt vanlig i mange fjøs. Parkering og lagring av maskiner blir et område vi må rette større oppmerksomhet mot fremover, sier Eklo.

 

Kilde: Pressemelding fra Gjensidige