Foto: Terje Pedersen / NTB
Foto: Terje Pedersen / NTB

Flere hundre millioner i økt strømkostnad for landbruket.

11. august 2021

Strømprisen ligger på et rekordhøgt nivå nå på seinsommeren, dette kan bety flere hundre millioner i økte kostnader for landbruket. 

I fjor var prisene på den nordiske strømbørsen Nord Pool rekordlave med ca 10 øre pr. kilowatt, mens så langt i år har prisen i Sør-Norge ligget på rundt 50 øre/kWh. Midt-Norge og Nord-Norge har hatt lavere pris, men den siste uka har prisen i Midt-Norge eksplodert.

Priser for 12. august fra Nord Pool
Sør- Norge: 76 øre/kWh
Midt-Norge: 91 øre/kWh
Nord-Norge: 34 øre/kWh

Jordbruk og veksthus bruker omtrent 1 640 millioner kWh i året. Det betyr at hvis vi forsiktig regner med at prisen stiger med 40 øre/kWh fra i fjor til i år vil kostnadene øke med 650 millioner kroner. Sammenligner vi med et gjennomsnitt for de siste åra på rundt 30 øre/kWh blir økningen på ca 325 millioner.

Totalkostnader for strøm i jordbruk og veksthus 

I totalkakylen er det beregnet en samlet kostnad for strøm til jordbruk og veksthus. Her er oversikten for de siste åra og et anslag for 2021.
2016: 1 116 mill. kr.
2017: 1 205 mill. kr.
2018: 1 487 mill. kr.
2019: 1 434 mill. kr.
2020:   940 mill. kr.
2021: 1 207 mill. kr. (anslag)

Dette betyr at Budsjettnemnda har beregnet at strømprisen i 2021 blir ca 17 øre høyere enn i fjor, hvis den blir 40 øre høyere kan det bli en kostnad som er 375 milioner høyere enn budsjettert.

Kilder: Nord Pool og Budsjettnemnda for jordbruket