Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

FKA samler inn storsekker i Trøndelag

19. juni 2023

Tirsdag og onsdag denne uka kommer Felleskjøpet Agris landsomfattende innsamling av storsekker fra landbruket til en rekke avdelinger i Trøndelag.

Her kan bønder i Trøndelag levere kostnadsfritt:

Felleskjøpet setter i sommer og høst opp reiseruter for plastpressene, som vil besøke utvalgte avdelinger rundt om i landet. Til nå har det blitt tatt imot sekker rundt om på Østlandet. Tirsdag og onsdag kommer innsamlingen til følgende Felleskjøpet-avdelinger i Trøndelag:

Tirsdag 20. juni:

Klett

Selbu

Stjørdal

Åfjord

Onsdag 21. juni:

Verdal

Steinkjer

Namsos

Rørvik

Ristes reine

Det er viktig at sekkene må være rista reine. Deretter kan en praktisk løsning for eksempel være å legge ni storsekker opp i én sekk. Felleskjøpet stiller med presse hvor bøndene kan møte opp og levere storsekkene. Pressingen vil skje på konkrete datoer. Bøndene kan levere denne dagen, eller det gis også mulighet til å avhende storsekkene i container i forkant. I Trøndelag står allerede containerne ute ved de nevnte avdelingene.

– Mange har et betydelig antall tomme storsekker liggende. Det kan være sekker som har inneholdt gjødsel, såkorn, såfrø eller kraftfôr. Sekkene kan være fra oss eller andre leverandører, vi tar imot alt kostnadsfritt, sier Hans Kristian Hagen.

Pilotprosjek i Østfold

I fjor gjennomførte bondesamvirket et pilotprosjekt i tidligere Østfold fylke, hvor de i løpet av tre uker samlet inn 22 tonn med storsekker til gjenvinning. I år tidobles ambisjonene når Felleskjøpet setter seg mål om å samle inn og resirkulere 200 tonn plast fra storsekker.

– I samarbeid med norske bønder har Felleskjøpet gjennom flere år samlet inn og sendt hundrevis av tonn med rundballeplast til resirkulering. Prosjektet med innsamling av storsekker har vi prøvd ut de siste par årene. Denne sesongen tar vi det store steget, og inviterer bønder i alle våre regioner til å levere inn storsekker kostnadsfritt, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri.

Etter at storsekkene er samlet inn og presset går de til resirkulering. Mottaker av den resirkulerte plasten vil rive den opp, lage granulat og skape grunnlag for ny produksjon. Dette kan være nye storsekker, eller produkter i hardplast som for eksempel bøtter og paller.

– Målet vårt er å holde den sirkulære prosessen så nære sluttbrukeren som mulig, sier prosjektkonsulent Hans Kristian Hagen i Felleskjøpet Agri

Start med minister-besøk

Starten på årets store innsamlingsaksjon av storsekker skjedde mandag 5. juni ved Felleskjøpets avdeling på Holstad i Ås. Her var både landbruks- og matminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Barth Eide til stede for å få innblikk i Felleskjøpets håndtering av landbruksplast.

– Mesteparten av landbruksplast blir samlet inn, men fortsatt er det landbruksplast som havner på avveie. Vi har alle ansvar for at plasten vår blir tatt hånd om på lovlig og riktig måte. Dette er også noe næringa er opptatt av, og det er kjærkomment at Felleskjøpet på denne måten gjør det enklere for jordbruket å opptre i tråd med regelverket, sa landbruks- og matminister Sandra Borch i forbindelse med åpningsarrangementet.

 

Får stadig høyere verdi

Konsernsjef Svenn Ivar Fure poengterer at råstoff av plast vil få en stadig høyere verdi.

– Vi må komme dit at vi må se på plast som en egen verdikjede. All plast vi samler inn i Felleskjøpet går til resirkulering og blir ny råvare. Resirkulerte storsekker er en ressurs vi skal styre tilbake til produsenter som trenger hardplast som råvare, sier Fure og får støtte av styreleder Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri.

– Råstoff av plast er en vare det vil bli et stort marked for, og en framtidig kamp om. Da er det viktig at vi beholder verdiene av dette innad i landbruket. Dette er en så god råvare at vi på sikt må få på plass en panteløsning på samme måte som det er på tomflasker. I sum skal dette være et bidrag til å styrke bondens økonomi, sier Anne Jødahl Skuterud.

Fakta om landbruksplast:

Landbruksplast er en fellesnevner for ulike plasttyper som bonden bruker i gårdsdrifta.

De vanligste typene er vikleplast/rundballeplast, storsekker som inneholder gjødsel, såkorn, kraftfôr. Videre fiberduk og hard plastemballasje som kanner og kasser.

Felleskjøpet er har i flere år samlet inn og sendt rundballeplast til gjenvinning. I år er målet å samle inn 600 tonn.

Bæreposene i Felleskjøpets 97 butikker landet rundt er ett av produktene som er produsert av gjenvunnet landbruksplast.

I fjor startet Felleskjøpet pilotprosjektet med å samle inn storsekker til gjenvinning. Gjennom piloten i Østfold ble det sendt 22 tonn storsekker til gjenvinning.

I år har Felleskjøpet ambisjoner om å samle inn 200 tonn storsekker.

Kilde. Pressemelding fra Felleskjøpet Agri.