Korn
Illustrasjonsfoto

FK Agri vil presse matmjølbransjen til å bruke mer norsk matkorn

11. april 2021

Markedsregulator for korn Felleskjøpet Agri varsler nå at de vil presse matmjølbransjen til å bruke mer norsk matkorn av god kvalitet. Innen fristen 6. april har kornkjøperne meldt inn at de har nesten 50 000 tonn matkveite de ikke får solgt. FK Agri melder nå at de vurderer å be Landbruksdirektoratet om å redusere importkvotene i mai.

Det er først og fremst matkorn i klasse 1 det er overskudd av, det er matkorn av den relativt nye sorten vårkveitesorten Mirakel. Norske kornprodusenter har blitt oppfordret til å produsere mer av denne kvaliteteten, og det har blitt stimulert med en høyere pris. Nå ser det altså ut til at matmjølbransjen heller vil importere matkveite av lavere kvalitet, til en lavere pris.

Nå går markedregulator ut med følgende melding til bransjen:
“Felleskjøpet Agri marknadsregulator vurderer at det er mogleg å auke forbruket av klasse 1 i resten av sesongen 2020/2021 og fram til nytt korn er tilgjengeleg i sesongen 2021/2022. Vi vurderer det som aktuelt å overlagre berre ein del av det innmelde overskottet og heller gi Landbruksdirektoratet råd om å redusere importkvota for matkorn i mai.Det same vil gjeld for innmeldt overskott av fôrkorn. Dette vil bli vurdert i lys av den siste sesongprognosen, i mai.”

Kostnadene med en eventuell overlagring må dekkes av omsetningsavgift som alle kornprodusenter må betale.

Den siste sesongprognosen kommer 11. mai, følg med på Landbruk24 hva som blir den endelige anbefalingen fra markedsregulator.

Kilde: Felleskjøpet Agri