Døgngammel kylling
Foto : Berit Roald / SCANPIX

Fjørfelaget frykter økte kraftfôrpriser

29. april 2020

Den ekstraordinære prisstigningen på kraftfôr rammer fjørfebønder hardt. 77 % av fjørfebøndene oppgir at de er nokså eller veldig bekymret for videre drift dersom det ikke kompenseres for de økte kostnadene. Det haster med å finne økonomiske tiltak!, det sier Margrethe Brantsæter, daglig leder i Norsk Fjørfelag i en pressemelding.

Det var Nationen som omtalte dette først, les deres sak her

Norsk Fjørfelag har siden slutten av mars drevet aktivt påtrykk mot Bondelaget, varemottakerne og myndighetene. Det haster med tiltak, da det er merkbart for fjørfebøndenes lommebok hver gang de fyller siloen. Norsk Fjørfelag sendte ut en undersøkelse før helgen. På to døgn kom det svar fra 354 produsenter, ca 30 % av alle fjørfebønder i Norge. På spørsmålet «Hvordan påvirker den økte kraftfôrprisen ditt syn på fremtiden som fjørfeprodusent?» taler svarene for seg selv:

  • 7 produsenter er ikke bekymret (2 %)
  • 75 produsenter er litt bekymret (21 %)
  • 135 produsenter er nokså bekymret (38 %)
  • 136 produsenter er veldig bekymret (39 %)

 

Krever tiltakspakke

Nå bærer den enkelte fjørfebonden de økte fôrkostnadene. Økonomiske tiltak er nødvendig, og haster. Trolig må det på plass et spleiselag mellom én eller flere av følgende: staten, varemottaker, dagligvare og forbruker.

Over tid må økte produksjonskostnader tas ut i markedet og forbruker må være villig til å betale det maten koster å produsere. Nåværende kontrakter varemottakere har med dagligvarekjedene er bindende frem til 1. juli, noe som betyr at prisjusteringer i markedet ikke er mulig for å bistå bøndene umiddelbart. Det er urovekkende at dagligvarekjedene fraskriver seg sitt ansvar ved å dumpe pris på varer som fjørfebøndene, og andre norske bønder har betalt ekstraordinære kostnader for å produsere.

 

Fjørfebønder fyller siloen med dyrt kraftfôr som tapper deres økonomiske marginer mange ganger innen 1. juli, så på kort sikt må det andre tiltak på plass. Varemottakerne har et ekstra stort ansvar for å ivareta økonomien til sine produsenter, og å finne løsninger som kan fungere i egne rekker. Blant besvarelsene i NFL sin undersøkelse har produsenter hos Norsk Kylling påpekt at varemottakeren justerer oppgjørsprisen fire ganger i året, og at de derfor kun er «litt bekymret» for kraftfôrprisstigningen.

 

Norsk Fjørfelag har store forventninger til at Bondelaget gjør alt de kan for fjørfeprodusentene i de pågående samtalene med staten. For fjørfebøndene er prisnedskrivning på korn det viktigste økonomiske bidraget fra jordbruksoppgjøret. I vår er det viktigere enn noen gang at partene i jordbruksforhandlingene har fjørfebøndenes økonomi i fokus. Imidlertid vil eventuelle resultater av jordbruksforhandlingene ha forsinket effekt, og er ikke godt nok alene for å hjelpe med den akutte og alvorlige økonomiske situasjonen fjørfebøndene står midt oppi. Norsk Fjørfelag krever at myndighetene må få på plass en tiltakspakke som kan avlaste bøndene frem til andre mekanismer slår inn.

Hvis man skal kompensere for 30 øre økning i kraftfôrprisen har Fjørfelaget regnet ut at det kreves følgende prisøkninger:

Egg: 85 øre/kg til produsent
Slaktekylling 80 øre/ kg til produsent
Kalkun: 1,07 kr/kg til produsent
And: 1 kr/kg til produsent.

 

Kilde: Pressemelding fra Norsk Fjørfelag